Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling

Når du har meldt deg på


Når du har sendt påmelding, får du en bekreftelse på at du er registrert. På de sentrale kursene sendes bekreftelse på kursplass ut fortløpende hvis du oppfyller kriteriene for å delta. Ved påmelding til konferanser som arrangeres lokalt kan dette være annerledes. 

Hvis du vil melde deg av


Det er viktig at du bekrefter til arrangør om du ønsker å benytte deg av tildelt plass eller ikke. Les nøye hvilke betingelser som gjelder for avmelding eller «no show» for arrangementet. 

Kostnader og refusjon

Alle våre kurs og konferanser er gratis for medlemmer og tillitsvalgte. FLT dekker dine reise- og oppholdsutgifter. Du må fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene for å få refusjon. Du finner reiseregning og andre skjemaer her

FLT bestiller overnatting på kursstedet for de som trenger det, hvis ikke annet er avtalt med oss. 

Vi oppfordrer kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Hvis du ikke får det, gir FLT et skattefritt stipend pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres av arbeidsgiver. Du finner skjemaer her

Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurset til AOF, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes på e-post.

Andre aktuelle kurstilbud:

Studieforbundet AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. De utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. FLT tilbyr kompetanseheving via AOF.

Medlemmer som har statlig tariffavtale kan benytte seg av LO Stat sitt kurstilbud. FLT tilbyr kompetanseheving via LO Stat.