Lønns- og arbeidsvilkår > Lønnsoppgjør 2024

Datoer for hovedoppgjør

Denne oversikten vil bli oppdatert fortløpende. Når en lønnsforhandling er ferdig, vil du finne resultatet ved å trykke på avtalen du vil se i lønnsoppgjør lenger ned på siden.

TARIFFRÅD: Medlemmer i diskusjon under Tariffrådet i 2018. Foto: Frode Ersfjord
 • Tekniske funksjonærer med NHO: 29. og 30. mai
 • Tekniske funksjonærer med Glass og Fasade:
 • Tekniske funksjonærer med Virke:
 • Funksjonærer med ASVL: 25. juni
 • Arbeidsledere med Virke:
 • Arbeidsledere med NHO:
 • Arbeidsledere med NHO i bygg:
 • Arbeidsledere med NHO i hotell og restaurant:
 • Arbeidsledere med Glass og Fasade:
 • Hovedtariffavtalen i staten: 22. april til 30. april
 • Del A overenskomst mellom LO Stat og Spekter: 9. og 10. april
 • Del B funksjonæroverenskomsten med OCH (Spekter):
 • Del B funksjonæroverenskomsten med Vy Buss (Spekter): 11. april

Lønnsoppgjøret for deg:

NHO

Dato for forhandlinger på avtalen for tekniske funksjonærer med NHO er satt til 29. og 30. mai. Datoer for forhandling av følgende avtaler er ikke satt enda: Arbeidsledere med NHO, Arbeidsledere NHO i hotell og restaurant og Arbeidsledere med NHO i bygg.

Spekter

Forhandlinger mellom LO Stat og Spekter skjer i to omganger. Først gjennomføres forhandlinger på A-delen og deretter forhandlinger på de ulike B-delene. A-delsforhandlinger mellom LO Stat og Spekter ble gjennomført den 9. og 10. april. Partene kom til enighet i forhandlingene. Les protokollen her.

Datoen for forhandlinger på del B – funksjonæroverenskomsten med Vy Buss er satt til den 11. april. Datoen for forhandlinger på del B – funksjonæroverenskomsten med OCH er ennå ikke satt.

ASVL

Dato for forhandlinger på avtalen for funksjonærer med ASVL er satt til den 25. juni.

Staten

Dato for forhandlinger på hovedtariffavtalen i staten er satt fra den 22. april til den 30. april.

Hvordan foregår de sentrale forhandlingene?

FLT er part i flere tariffavtaler for ulike bransjer. Ved hovedoppgjør forhandles det på både om lønn og annet innhold i avtalene. De årene det ikke er hovedoppgjør har man et mellomoppgjør hvor det kun forhandles om lønn.

Forberedelser. FLT ser på forslag til nye bestemmelser, dokumenterte behov og problemstillinger våre tillitsvalgte opplever med avtalene i bedriftene. Før forhandlingene holdes det blant annet Tariffkonferanse. Dette er vårt grunnlag i forhandlingene.

Forhandlinger. Partene møtes i diskusjoner om krav og motkrav til endringer i avtalene. Blir det enighet mellom partene, sendes det nye forslaget til uravstemning hos medlemmene.

Mekling. Hvis partene ikke blir enige, blir det brudd og mekling hos Riksmekleren. Blir man ikke enige her heller ender man i konflikt – streik eller lockout. Brosjyre om konflikt 2023

Ny avtale. Etter forhandlinger/mekling/konflikt ender vi opp med en ny avtale. Det nye forslaget til avtale sendes til uravstemning hos medlemmene.

Vil du vite mer?