Tillitsvalgt

Ønsker du å bli tillitsvalgt på jobben?

Valg av tillitsvalgte skjer på bedriftsgruppas årsmøte. Begynn derfor med å ta kontakt med din tillitsvalgt på din arbeidsplass og gi beskjed om at du ønsker å stille til valg. Har du ikke tillitsvalgt på jobben, kan du sørge for at det opprettes en bedriftsgruppe og at dere får avholdt valg.

Hva er rollen din?

IE&FLT bygger på en organisasjon av bedriftsgrupper og lokale avdelinger. Slik får medlemmene hjelp mest mulig umiddelbart. Lokalt har vi to nivåer av tillitsvalgte.

Både bedriftsgruppene og avdelingene har ansvar for å involvere medlemmene i arbeidet og holde de informert gjennom medlemsmøter, årsmøter og andre relevante kanaler.

Bedriftstillitsvalgte

Bedriftstillitsvalgte er valgt etter Hovedavtalen, av og blant medlemmene, som forbundets representanter i bedriften. Bedriftstillitsvalgte har rett til å utføre vervet i arbeidstiden.

Bedriftstillitsvalgte skal blant annet rekruttere og organisere nye medlemmer på en av våre tariffavtaler, være kontaktpersonen for medlemmene hvis de får problemer i arbeidsforholdet, og gjennomføre lokale forhandlinger i bedriften.

Avdelingstillitsvalgte

Disse er valgt etter forbundets vedtekter som bindeledd mellom forbundet sentralt og de medlemmer og bedriftsgrupper som avdelingen dekker.

Avdelingene skal blant annet koordinere og bistå de bedriftstillitsvalgte ved behov, rekruttere medlemmer, arrangere konferanser for avdelingens medlemmer og tillitsvalgte, samt behandle forslag til endringer i bl.a. forbundets tariffavtaler, vedtekter og prinsipprogram.

Jeg har blitt tillitsvalgt. Hva gjør jeg nå?

1. Opprett bedriftsgruppe

Når bedriften du arbeider i har flere medlemmer i IE&FLT, kan dere danne en bedriftsgruppe. Hovedavtalen forutsetter at dere organiserer dere i en slik gruppe. På årsmøtet velges det en eller flere tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor bedriften. 

2. Meld fra om valgene

Etter årsmøtet må både bedriften og forbundet innen åtte dager få skriftlig beskjed om hvem som er valgt som tillitsvalgte. Last ned og bruk skjemaene nedenfor, og send inn til oss på e-post.

3. Skoler deg selv

Sett av noe tid til å se på det som ligger i Tillitsvalgtportalen. Her har vi samlet nyttig informasjon, tips og råd, verktøy og hjelpemidler. Sett deg inn i hva tillitsvalgtrollen handler om og hvordan du kan jobbe for medlemmene og for økt gjennomslag.

4. Skaff deg oversikt

I Tillitsvalgtverktøyet får du oversikt over medlemmene du er tillitsvalgt for. Her kan du også kommunisere med medlemmene både via e-post og SMS.

Ta opplæring

Først tar du grunnkurset vårt. Dette består av tre moduler som arrangeres årlig av forbundet sentralt. Her får du en innføring i temaer som: 

  • tillitsvalgtrollen 
  • oppgaver som tillitsvalgt 
  • lov- og avtaleverk du må kjenne
  • lokalt tillitsvalgtarbeid
  • praktisk organisasjonsarbeid 

Når du har gjennomført alle tre modulene, har vi en rekke spesialiseringskurs du kan delta på. Følg med på aktivitetsoversikten om når og hvor kursene holdes. 

Ny som medlem?

Er du ny som medlem hos oss, må du ta kurset Intro til FLT før du kan gå andre kurs. Introkurset er heldigitalt, og kan gjennomføres i det tempoet du ønsker. Vi vil så oppfordre deg til å ta Grunnkurset. Kurset består av tre moduler som arrangeres årlig. I Grunnkurset får du en grunnleggende innføring om forbundet og LO, og om arbeidslivets organisering og spilleregler.

Trenger du hjelp?

Forbundet er her for deg om du lurer på noe eller trenger råd.