Personvernerklæring

FLT ønsker å rette seg etter EUs nye personvernlov (General Data Protection Regulation – GDPR) som trer i kraft 1. juli 2018. Våre nettsider er utarbeidet i samsvar med norske personvernprinsipper som bygger på at alle personer har rett til å bestemme over opplysninger om seg selv.

I praksis betyr dette blant annet at vi innhenter kun nødvendige personopplysninger: Vi ber om medlemmenes samtykke, og vi har rutiner for innsyn i, og sletting av personopplysninger.

Spørsmål om vår håndtering av personopplysninger kan rettes til: postkasse@flt.no eller per telefon på +47 23 06 10 29.