Personvern

1. Introduksjon

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), org.nr. 971 526 556, er en fagorganisasjon som er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og som har tilknyttede avdelinger hvorav noen er organisert som selvstendige juridiske rettssubjekter. I forbindelse med ditt medlemskap hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger gjennom ditt medlemskap, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hensikten med denne personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om FLTs retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom ditt medlemskap. Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi innholdet i medlemskapet utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Du kan være trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Rettslig grunnlag

Vi har grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning da:

 • behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle medlemsavtalen med deg.
 • FLT har rettslige forpliktelser som må oppfylles.
 • FLT har en legitim interesse i å behandle personopplysninger som ikke overstiger hensynet til den enkelte medlems personvern.

For at vi skal kunne administrere ditt medlemskap hos oss, er det nødvendig at du gir oss etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke administrere ditt medlemskap og medlemskapet må trolig suspenderes eller avsluttes. Ved å fortsette ditt medlemskap, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss som angitt i punkt 15. Vær likevel oppmerksom på at dette potensielt kan føre til at vi ikke lenger kan tilby deg medlemskap hos FLT.

3. Behandlingsansvarlig

FLTs forbundsleder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. Ved koordinert behandling vil din lokale avdeling være felles behandlingsansvarlig med FLT. Alle henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger skal rettes til FLT i henhold til punkt 15.

4. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

5. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av medlemskap i FLT, vil vi  kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • adresse
 • alder
 • arbeidsgiver
 • betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- og kredittkortinformasjon, og andre relaterte transaksjonsdetaljer
 • bilder
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • helseopplysninger (eksempelvis sykemeldinger)
 • kjønn
 • kommunikasjon med FLT og andre medlemmer
 • medlemsnummer
 • navn
 • personnummer
 • statsborgerskap
 • stilling
 • telefonnummer
 • utdannelse

Vi samler også inn personopplysninger som nevnt ovenfor fra tredjeparter i LO som du har et forhold til gjennom ditt medlemskap i FLT.

Utover det faktum at du er medlem, behandler vi i utgangspunktet ikke sensitive personopplysninger om deg, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby våre tjenester til deg.

6. Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger du avgir ved innmelding i FLT og deretter på løpende basis i ditt medlemskap, for eksempel når du abonnerer på et nyhetsbrev, svarer på en undersøkelse eller markedsføringskommunikasjon, besøker våre nettsider på flt.no eller nettsider tilhørende våre avdelinger, landingssider eller våre blogger, fyller ut et skjema eller kommuniserer med oss. Som medlem i FLT kan du kan logge inn på Min side for å finne opplysninger om ditt medlemskap.

7. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Vi er medlem av LO og har i likhet med dem som formål å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser. I tillegg har vi til formål å arbeide for medlemmers interesser når det gjelder ansettelses-, og lønns- og arbeidsvilkår. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.  Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester og ditt medlemskap. Vi vil behandle personopplysninger som vi mottar direkte fra deg, våre samarbeidspartnere eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke og analysere ditt bruk av medlemskapet samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene ditt bruk av medlemskapet på en best mulig måte. Når du oppgir personopplysninger for å registrere ditt medlemskap, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 • administrere ditt medlemskap og oppfylle avtalen som du inngikk ved innmelding
 • administrere en undersøkelse og ditt bruk av medlemskapet
 • behandle ordrer og transaksjoner og sende deg informasjon og oppdateringer vedrørende slike ordrer og transaksjoner
 • bistå deg i forbindelse med tvister
 • følge opp dine forespørsler
 • gi deg kundeservice og rådgivning når vi svarer på dine forespørsler om bistand
 • gjennomføre interne undersøkelser og risikovurderinger
 • holde deg orientert om våre tilbud, tjenester og nyheter
 • registrere og forebygge svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet
 • sende deg service- eller driftsmeldinger, for eksempel oppdateringer, sikkerhetsvarsler og kontovarsler
 • tilby, forbedre, vedlikeholde våre tjenester og dets innhold for å kunne gi deg bedre medlemskap
 • verifisere deg som medlem og informasjon du har tilgjengeliggjort

Vi gjennomfører også anonymiserte analyser ved hjelp av analyseverktøyet Power BI for å kunne forbedre medlemskapet. Slike analyser vil gjennomføres ved bruk av aggregerte og anonymiserte personopplysninger, og disse opplysningene vil ikke kunne benyttes til å identifisere deg som person. Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål. Personopplysninger utover dette behandles i henhold til separat samtykke fra deg. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss som angitt i punkt 15. Vi vil innhente nødvendige samtykker fra deg, dersom det tilbys andre goder som ligger utenfor medlemskapet.

8. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav. Opplysninger som er i allmenhetens interesse vil ikke slettes da arbeiderbevegelsens historie utgjør en stor del av norsk samfunnshistorie og bevaring av den ligger i allmenhetens interesse som knyttes direkte til historisk forskning og statistiske formål.

Tidsperioden som vi lagrer personopplysninger vil variere, avhengig av bruken av medlemskapet og hvilke personopplysninger det gjelder.
Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for vårt formål, har vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

9. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi samarbeider med tredjeparter for å administrere ditt medlemskapet og utøve vår drift slik at vi kan tilby deg medlemskapet. Vi kan dele dine personopplysninger med organisasjoner som er våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere, og som er involvert i databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre forretningssystemer, prosedyrer og infrastruktur, inkludert testing eller oppgradering av våre datasystemer.

FLT er medlem av LO og du har som medlem rettigheter og forpliktelser jfr. LOs vedtekter. Gjennom ditt medlemskap har du tilgang til LOfavør. Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i FLT. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem.  Gjennom Ditt Medlemskap har du tilgang til LOfavør, et fordelsprogram som eies av LO og de øvrige LO-forbundene og som driftes av LOfavør AS. LOfavør kan gi deg fordelaktige tilbud på kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med andre medlemsforeninger i LO og LOfavør AS og du vil også kunne motta informasjon direkte fra nevnte parter. Ved samordnede aktiviteter vil vi og den aktuelle medlemsforeningen være å anse som behandlingsansvarlig etter punkt 3 i denne Personvernerklæringen.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av medlemskapet, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.
Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter.

10. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Vår bruk av informasjonskapsler reguleres av våre vilkår for informasjonskapsler. Vi behandler informasjon innsamlet ved bruk av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer. Følgende cookies blir benyttet på vår nettside flt.no:

 • PHPSESSID cookie (om man logger inn)
 • 3 Google Analytics cookies (for tracking)
 • WinOrg cookie (om man logger inn)
 • 6 WordPress cookies (om man logger inn)

Vi benytter disse informasjonskapslene for å kunne analysere data og gi våre medlemmer gode medlemstilbud i tråd med avtalevilkårene for medlemskap.

Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle inn data om din bruk av vår nettside. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte du besøker vår nettside, hvilke sider du besøker når du gjør det, og hvilke andre nettsider du besøkte før du kom til vår nettside. Vi bruker dataene vi får fra Google Analytics kun for å forbedre vår nettside. Google Analytics samler bare inn den IP-adressen som er tildelt deg på datoen du besøker vår nettside, i stedet for ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. Vi kombinerer ikke dataene vi samler inn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger.

Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang Du besøker vår nettside, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på vår nettside, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne deg på returbesøk på vår nettside ved å deaktivere informasjonskapsler i din nettleser.

Vi benytter analyseverktøy Power BI for å analysere medlemsbevegelsene. Formålet med analysen er å få statistikk for å måle bevegelse i medlemsmassen mellom en tidligere periode og siste periode og for å kunne gi deg de beste og tilpassende medlemsfordeler.
Statistikk om brukere brukes i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Endre samtykke

11. Sikkerhet

Vår-IT-struktur driftes velrenommerte leverandører med ISO 27001-sertifisering. Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.
Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer våre datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer. Alle betalingstransaksjoner med kredittkort behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).
Ved avvik vedrørende dine personopplysninger, vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

12. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan overføres innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

13. Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger

Du har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til å få innsyn, oppdatere, rette eller slette dine personopplysninger som ble oppgitt gjennom bruken av tjenesten ved å kontakte oss som angitt i punkt 15.
Når du bruker denne tjenesten, vil vi, så langt det er praktisk mulig, gi deg tilgang til dine personopplysninger. I den grad vi kan gi deg slik tilgang, vil vi gjøre det gratis, foruten i tilfeller hvor det ville kreve en uforholdsmessig innsats fra vår side.

Vi kan også avvise forespørsler som er urimelig repetitive, krever uforholdsmessig teknisk innsats (for eksempel å utvikle et nytt system eller fundamentalt endre en eksisterende praksis), eller være ekstremt upraktisk (for eksempel forespørsler om informasjon som ligger på backup-systemer).  Vi forsøker å sikre at personopplysninger som er samlet inn av oss er nøyaktige, aktuelle og fullstendige for det formål som vi behandler disse personopplysningene for. Hvis vi blir oppmerksomme på at personopplysninger er unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige, vil vi revidere personopplysningene og om nødvendig bruke vår beste innsats for å informere tredjeparter som har mottatt disse personopplysningene slik at de også kan rette dem.

Hvis dine personopplysninger er feilaktige, vil vi søke å hjelpe deg med å oppdatere disse raskt eller slette personopplysningene. For å beskytte oss mot falske forespørsler om tilgang, kan vi kreve tilstrekkelig informasjon av deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det. Alle registrerte brukere kan gjennomgå, oppdatere, rette eller slette personopplysningene som er oppgitt i sin innmelding eller på Min Side ved å kontakte oss (se punkt 15 nedenfor) eller i noen tilfeller ved å endre deres innstillinger på Min Side. Hvis du sletter alle slike personopplysninger helt, kan profilen din bli deaktivert.

14. Endring

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at innholdet i medlemskapet utvides eller endres, og vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du her. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på våre nettsider.

15. Kontakt

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på postkasse@flt.no eller per telefon til vår arkivar på +47 23 06 10 29. Henvendelser kan også sendes per post til Forbundet for Ledelse og Teknikk Pb. 8906 Youngstorget 0028 Oslo.

Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil vi iverksette alle rimelige skritt for å løse problemet.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.