Om oss

Hvem organiserer FLT?

FLT organiserer funksjonærer og arbeidsledere i produksjon. Selv om vi først og fremst organiserer i industrien, er vi bransjeoverskridende, og har medlemmer i arbeidsinkludering, hotell og restaurant og byggebransjen i privat sektor, og i Statens vegvesen. I tillegg organiserer vi studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Hvem kan være medlem i FLT?

FLT organiserer funksjonærer og arbeidsledere i produksjon. Vi organiserer i de fleste bransjer i privat sektor og Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Hva får du som medlem?