Mitt medlemskap > Verv en kollega

Hjelp oss å bli flere

Mange medlemmer gir deg og dine kollegaer forhandlingsstyrke og gjennomslagskraft. Mange som kunne ha vært medlemmer er ikke det, fordi de ikke er blitt spurt eller ikke har blitt informert om IE&FLT.

Våre regionrådgivere jobber målrettet med rekruttering og ønsker å aktivere alle våre medlemmer til å bidra. Medlemmer og tillitsvalgte i IE&FLT er våre beste ambassadører for at flere kan melde seg inn og at vi kan beholde de medlemmene vi allerede har. Bli med på vervekampanjen vår, og få to kinobilletter for hvert vervede medlem.

 

 

 

Argumenter for medlemskap i IE&FLT

 • Vår visjon er å arbeide for et arbeidsliv med trygghet og utviklingsmuligheter for arbeidsledere og tekniske funksjonærer.
 • Vår tariffavtale sikrer deg dialog og involvering, god lønn og etter- og videreutdanning ved behov.
 • Vi har kompetanse på hva som er riktig lønn for deg. Vi vet også hvordan lokal lønnspolitikk bør utformes på en bra måte for våre medlemmer.
 • Vi jobber for et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidsgiver, for å sikre medlemmene deltakelse og medbestemmelse.
 • Vår etter- og videreutdanningsgaranti gjør at du kan holde deg faglig oppdatert. Og for medlemmene i IE&FLT er alt gratis!
 • Tariffavtale og medlemskap hos oss gir trygghet for at ting foregår i ordnede former der du jobber. Samtidig er vi der for deg dersom noe ikke er i orden og du trenger hjelp.
 • Med tariffavtale blir ditt arbeidsforhold verdsatt på linje med normen forandre arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Det gir trygghet i arbeidshverdagen.
 • Som medlem i et LO-forbund er du del av et velsmurt apparat for innflytelse.
 • Du kan få gratis advokatbistand privat, med inntil 15 timer per år.
 • Du får Norges beste innboforsikring, reiseforsikring med topp dekning, forsikring for behandling og økonomisk hjelp ved skader på fritiden, og grunnforsikring som gir en engangsutbetaling ved dødsfall, uansett årsak.
 • Du får lav rente på boliglån, kredittkort og en time gratis økonomisk rådgivning hos Sparebank1. Unge under etablering får ekstra lav rente på førstehjemslån.

Hvordan går du fram for å verve?

Her får du noen tips som du kan bruke når du kan bidra til at dere blir flere medlemmer på din arbeidsplass.

Prøv å forstå og still spørsmål. Verving handler egentlig om å få en avklaring, finne ut mer om dine kollegaers interesser og behov, om å forstå og lytte til andre. Det er lurt å stille noen innledende spørsmål for å få et inntrykk av hvor stor kjennskap kollegaen din har til organisering. Spør gjerne «Kjenner du til fagforeningene her på jobben?».

Bruk egne erfaringer. For å møte den andres behov, bruk din egen historie og hva du får ut av å være medlem i FLT. Har du selv benyttet medlemsfordelene, fortell om det. Som fornøyd medlem er du FLTs beste ambassadør. Hva har FLT fått til på din arbeidsplass? Har dere goder i bedriften som er fremforhandlet av fagforeningene? Gjør et poeng ut av at disse ikke ville kommet i stand dersom dere ikke var organisert. 

Informer om forhandlingsretten. I bunn og grunn er de ansattes påvirkning og medbestemmelse hovedbudskapet. Med medlemmer med tariffavtale på bedriften har dere krav på (og et rammeverk for) å komme i forhandlinger med ledelsen. Er man uorganisert, har man ikke denne forhandlingsretten og heller ikke så stor påvirkning. 

Vær obs på målgruppen. Potensielle medlemmer som f.eks. skal bytte jobb og kan gå fra et operatørforbund til FLT, vil kjenne til hva det vil si å være organisert med tariffavtale. For denne målgruppen kan det være viktig å fortelle dem at:

 • LOfavør-fordelene videreføres (og kanskje med flere forsikringer enn hva de har der de kommer fra).
 • FLT-avtalene opprettes individuelt, og at de derfor må krysse av for å at «Jeg ønsker tariffavtale» på innmeldingsskjemaet. 
 • de bør sende en melding om utmelding til sitt gamle forbund. 
 • medlemskontingenten i FLT er en fast kostnad månedlig – ikke en prosentvis del av lønna som mange er vant til.

Hils på og inkluder ansatte. Hils på nyansatte så snart anledningen byr seg og fortell om hvorfor du er medlem i FLT og hva FLT alene/sammen med andre fagforeninger får til på arbeidsplassen. Arrangerer de tillitsvalgte noen sosiale aktiviteter, så spre det glade budskap og inviter din kollega neste gang. 

Gå til skjemaer for innmelding og medlemshåndtering

Innmeldingsskjema

Som et alternativ til innmelding på nett, kan innmeldingsskjemaet brukes til innmelding av nye medlemmer der det er hensiktsmessig.

Endring av medlemsopplysninger

Endringsskjemaet skal brukes der FLT ikke har tariffavtale fra før av.

Godkjenning/endring overenskomst

Dette skjemaet skal kun fylles ut dersom det allerede er opprettet overenskomst ved bedriften.

Trenger du hjelp?

Våre regionrådgivere kommer gjerne på besøk til din bedrift og forteller om hva et medlemskap i IE&FLT gir og hvilke tjenester vi tilbyr. Vi kan også hjelpe deg å gjennomføre rekrutteringsaktiviteter. 


Samarbeid om rekrutteringsarbeid

Det er nyttig å utveksle erfaringer om rekrutteringsarbeid med tillitsvalgte i andre bedrifter i ditt område. Et tips er også at du og dine andre organiserte kolleger går sammen flere bedrifter om å kjøpe inn strø- og gaveartikler i forbundets nettbutikk. Her finner dere også forbundets brosjyrer. 

Vet dere ikke hvilke bedrifter som har IE&FLT-medlemmer i området? Vi hjelper dere å etablere kontakt.