Om oss > Organisasjon > Lokalavdelinger

Finn din avdeling:

Region nord består av avdelinger i Nordland og Troms og Finnmark.

Region midt består av avdelinger i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region øst består av avdelinger i Viken og Innlandet.

Region vest består av avdelinger i Rogaland og Vestland. 

Region sør består av avdelinger i Agder og Vestfold og Telemark.