Mitt medlemskap > Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer betaler A-, B-, C- eller D-kontingent. For å få fastsatt rett kontingent legges total lønn/ytelse til grunn. Som selvstendig næringsdrivende eller studentmedlem betaler du en fast kontingent uavhengig av lønn/ytelse. Lærlinger betaler ikke kontingent. Samlet betaler du kontingent og forsikringspremie hver måned. Samlet sum varierer ut fra hvilken kontingentsats du skal betale, hvilke forsikringer du har og hvilken lokalavdeling du tilhører.

Hvilke forsikringer er inkludert i medlemskapet?

Forsikringene er en del av medlemskontingenten du betaler til og derfor fradragsberettiget på skatten. Følgende forsikringer er inkludert i medlemskontingenten: LO Favør Innboforsikring, LO Favør Reiseforsikring, LO Favør Grunnforsikring, LO Favør Fritidsulykkesforsikring og LO Favør Advokatforsikring

Du kan reservere deg mot LO Favør Reiseforsikring ved innmelding eller ved å sende en melding om dette til postkasse@flt.no. Øvrige forsikringer kan du ikke reservere deg mot.

Verdt å vite om kontingent

Medlemskontingenten og forsikringspremien reguleres 1. januar hvert år. Medlemskontingent kan betales via lønnstrekk fra din jobb eller du kan betale selv.

Skjer det endringer i inntekten din kan medlemskontingenten bli justert etter dette. Mottar du andre ytelse enn lønn, er blitt pensjonist eller uføretrygdet må du sende oss dokumentasjon på din samlede inntekt. Kontingenten fastsettes fra den måneden vi mottar dette.

Er du arbeidsledig, permittert, delvis pensjonist eller går på arbeidsavklaringspenger, kan du søke om redusert kontingent.

Hva skal jeg betale?

A-kontingent: kr 745

Lønn/ytelser: Mer enn kr 442.414 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2023. Avdelingskontingent på kr 40-110 kommer i tillegg.

B-kontingent: kr 520

Lønn/ytelser: kr 344.143 –442.414 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2023. Avdelingskontingent på kr 40-110 kommer i tillegg.

C-kontingent: kr 421

Lønn/ytelser: Mindre enn kr. 344.143 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2023. Avdelingskontingent på kr 40-110 kommer i tillegg.

D-kontingent: kr 319

Dokumentert arbeidsledig

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2023. Avdelingskontingent på kr 40-110 kommer i tillegg.

Forsikringspremie

Samlet forsikringspremie per 01.01.2023 er kr 269,-. Er du over 67 år er premien for reiseforsikringen høyere, og den samlede forsikringspremien er derfor kr 291,-.

Priser for andre medlemsgrupper

Selvstendig næringsdrivende

Denne gruppen betaler fast kr. 745/mnd (inkl. forsikringspremie). Avdelingskontingent på kr 40-110 kommer i tillegg.

Pensjonister

Som 100% pensjonist betaler du kun forsikringspremie. Etter fylte 75 år, er medlemskapet gratis.

Lærlinger

Denne gruppen betaler fast kr. 269/mnd (kun forsikringspremie).

Studenter

Denne gruppen betaler fast kr. 250/halvåret.

Elever

Denne gruppen har gratis medlemskap.