Mitt medlemskap > Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer betaler A-, B-, C- eller D-kontingent. For å få fastsatt rett kontingent legges total lønn/ytelse til grunn. Som selvstendig næringsdrivende eller studentmedlem betaler du en fast kontingent uavhengig av lønn/ytelse. Lærlinger betaler ikke kontingent. Samlet betaler du kontingent og forsikringspremie hver måned. Samlet sum varierer ut fra hvilken kontingentsats du skal betale, hvilke forsikringer du har og hvilken lokalavdeling du tilhører.

Hvilke forsikringer er inkludert i medlemskapet?

Forsikringene er en del av medlemskontingenten du betaler til og derfor fradragsberettiget på skatten. Følgende forsikringer er inkludert i medlemskontingenten: LO Favør Innboforsikring, LO Favør Reiseforsikring, LO Favør Grunnforsikring, LO Favør Fritidsulykkesforsikring og LO Favør Advokatforsikring

Du kan reservere deg mot LO Favør Reiseforsikring ved innmelding eller ved å sende en melding om dette til postkasse@flt.no. Øvrige forsikringer kan du ikke reservere deg mot.

Verdt å vite om kontingent

Medlemskontingenten og forsikringspremien reguleres 1. januar hvert år. Medlemskontingent kan betales via lønnstrekk fra din jobb eller du kan betale selv.

Skjer det endringer i inntekten din kan medlemskontingenten bli justert etter dette. Mottar du andre ytelse enn lønn, er blitt pensjonist eller uføretrygdet må du sende oss dokumentasjon på din samlede inntekt. Kontingenten fastsettes fra den måneden vi mottar dette.

Er du arbeidsledig, permittert, delvis pensjonist eller går på arbeidsavklaringspenger, kan du søke om redusert kontingent.

Hva skal jeg betale?

A-kontingent: kr 806

Lønn/ytelser: Mer enn kr kr 466 747 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2024. Avdelingskontingent på kr 40 – 112 kommer i tillegg.

B-kontingent: kr  569 

Lønn/ytelser: kr 344 143 – 466 747 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2024. Avdelingskontingent på kr 40-112 kommer i tillegg.

C-kontingent: kr  464

Lønn/ytelser: Mindre enn kr. 344.143 per år

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2024. Avdelingskontingent på kr 40-112 kommer i tillegg.

D-kontingent: kr  354

Dokumentert arbeidsledig

Medlemskontingent og forsikringspremie fra 1.1.2024.

Forsikringspremie

Samlet forsikringspremie per 01.01.2024 er kr 304,-. Er du over 67 år er premien for reiseforsikringen høyere, og den samlede forsikringspremien er derfor kr 330,-.

Priser for andre medlemsgrupper

Selvstendig næringsdrivende

Denne gruppen betaler fast kr 806/mnd (inkl. forsikringspremie). Avdelingskontingent på kr 40-112 kommer i tillegg.

Pensjonister

Som 100% pensjonist betaler du kun forsikringspremie. Etter fylte 75 år, er medlemskapet gratis.

Lærlinger

Denne gruppen betaler fast kr 304/mnd (kun forsikringspremie).

Studenter

Denne gruppen betaler kr. 299/hele studieperioden.

Elever

Denne gruppen har gratis medlemskap.