Mitt medlemskap > Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer

Som yrkesaktivt medlem betaler du en fast kontingent månedlig som avhenger av din inntekt. Kontingenten består av:

  • en fast kontingent (kr 152-476)*
  • en avdelingskontingent (kr 40–100)**
  • forsikringspremie (kr 269-291)

*Kontingentene gjelder per 1. januar 2023.
**Avdelingskontingenten finansierer lokale aktiviteter for våre medlemmer.

Hva skal jeg betale?

A-kontingent: kr 745–845*

Lønn/ytelser: Mer enn kr 442.414 per år

*Består av en fast kontingent (kr 476), avdelingskontingent og forsikringspremie.

B-kontingent: kr 520–620*

Lønn/ytelser: kr 344.143 –442.414 per år

*Består av en fast kontingent (kr 251), avdelingskontingent og forsikringspremie.

C-kontingent: kr 421–521*

Lønn/ytelser: Mindre enn kr.344.143 per år

*Består av en fast kontingent (kr 152), avdelingskontingent og forsikringspremie.

Kontingentreduksjon

Er du arbeidsledig, permittert, delvis pensjonist eller går på arbeidsavklaringspenger, kan du søke om redusert kontingent.

Faktorer som påvirker hva du skal betale i medlemskontingent

  • Forsikringene er en obligatorisk del av kontingenten og derfor fradragsberettiget på skatten. Du kan reservere deg mot reiseforsikringen.
  • Kontingent kan betales via lønnstrekk fra din jobb eller du kan få faktura.
  • Kontingent og forsikringspremien reguleres 1. januar hvert år.
  • Skjer det endringer i inntekten din i løpet av året kan kontingenten bli justert etter dette.
  • Mottar du andre ytelse enn lønn, er blitt pensjonist eller uføretrygdet må du sende oss dokumentasjon på inntekten. Kontingenten fastsettes fra den måneden vi mottar dette.

Priser for andre medlemsgrupper

Selvstendig næringsdrivende

Denne gruppen betaler fast kr. 745/mnd (inkl. forsikringspremie). Avdelingskontingent på kr 40-100 kr kommer i tillegg.

Pensjonister

Som 100% pensjonist betaler du kun forsikringspremie. Etter fylte 75 år, er medlemskapet gratis.

Lærlinger

Denne gruppen betaler fast kr. 269/mnd (kun forsikringspremie).

Studenter

Denne gruppen betaler fast kr. 250/halvåret.

Elever

Denne gruppen har gratis medlemskap.