Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Innarbeidings- og rotasjonsordninger

Last ned skjema:

Dette er et standard opplysningsskjema som skal brukes ved utfylling av søknader om innarbeidings-/rotasjonsordninger som går utover ti timer arbeid per dag. 

Dette er en avtale om utvidet arbeidstid etter AML § 10-12, fjerde ledd mellom LO-forbund som organiserer personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging.

Retningslinjer for utfylling til bedrift/klubb

  • Standard opplysningsskjema skal alltid benyttes ved søknader om innarbeidings-/ rotasjonsordninger som går ut over 10 timer arbeid per dag.
  • Ved utfylling av skjemaet skal det framkomme hvem som er oppdragsgiver, om det er utleie eller egen entreprise (egen ledelse), arbeidsstedet, oppdragets beregnede varighet, ca. antall personer som er omfattet av søknaden og prosjektnavn.
  • Under utfyllende opplysninger/merknader fylles ut arbeidets art og hvilke funksjonærgruppe søknaden omfatter, samt kompensasjon dersom det skal arbeides på hellig-/ høytidsdager.
  • Ferdig utfylt opplysningsskjema (side 1) med alle vedlegg, evt. egen tilleggsprotokoll, datert og signert av begge parter lokalt skal sendes forbundet sentralt.
  • Ferdig utfylt arbeidsplan (side 2) datert og signert av partene lokalt vedlegges.
  • Signert prosjekt-/anleggsavtale skal også vedlegges søknad/arbeidsplan.
  • Ved utleie skal partene på utleiebedriften skriftlig bekrefte at de tilslutter seg innleiebedriftens prosjekt-/anleggsavtale.
  • Utenlandske organiserte bedrifter skal alltid søke via innleiebedrift/klubb, eller ved eget oppdrag direkte til FLT.
  • Det må påregnes ca. 14 dagers behandlingstid. Dette gjelder for alle søknader. Dersom opplysningsskjemaet er manglende utfylt, eller nødvendige opplysninger og vedlegg mangler, vil søknaden bli returnert. Det vil forsinke behandlingstiden betydelig.