Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Innarbeidings- og rotasjonsordninger (ATO)

Hvordan søker du?

Søknad om innarbeidingsordning gjøres i vår digitale portal (gjelder fra 5.12.22). Det kreves søknad og godkjenning fra forbundet sentralt, hvis du vil ha en slik ATO-ordning der arbeidstiden går ut over begrensingene i arbeidsmiljøloven (aml §10-5 andre ledd).

Flere av LO-forbundene har en felles søknadsprosedyre for disse ordningene. Godkjenningsordningen er basert på lovverket (aml § 10-12 fjerde ledd) samt bilag om innarbeidingsordninger som finnes i forbundets overenskomster.

Godkjenningskriteriene bygger også på avtale mellom LO-forbundene om utvidet arbeidstid for personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging. Ta kontakt med vårt sentralbord om du lurer på noe.

Søk innarbeidningsordning her:

Dette er en avtale om utvidet arbeidstid etter AML § 10-12, fjerde ledd mellom LO-forbund som organiserer personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging.