Medlemsfordeler

Hva får du med et medlemskap?

Vi organiserer 80.000 medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse og teknikk og arbeidsinkludering. Våre medlemmer er ledere og tekniske funksjonærer i industribedrifter, men siden vi organiserer på tvers av bransjer har vi også medlemmer som jobber i arbeidsinkludering, hotell og restaurant, bygg og anlegg, veisektoren og ellers i det private næringsliv. Et medlemskap gir deg fordeler som:

– Du får bedre lønns- og arbeidsvilkår med våre  tariffavtaler/overenskomster. Arbeidsmiljøloven er kun en minstelov, tariffavtaler og overenskomster er det som sikrer deg bedre vilkår. Avtalene sikrer deg blant annet bedre rettigheter til velferdspermisjoner og rett til avtalefestet pensjon (AFP). Du får større muligheter til å påvirke i arbeidslivet som fagorganisert. Når vi står samlet, er vi sterkere.

– Du får juridisk bistand ved endringer og konflikter i arbeidsforholdet.

– Du får gode forsikringer i privatlivet gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

– Du får en unik mulighet til gratis videreutdanning opp til masternivå gjennom vårt utdanningsselskap Addisco.

– Du får tilbud om en rekke kortere kurs og konferanser. Her får du blant annet kompetanse på lov- og avtaleverk og nødvendig innsikt i arbeidslivets rettigheter og plikter.

*Når du melder deg i FLT eller Industri Energi blir du automatisk medlem i IE&FLT.
*IE&FLT er et midlertidig navn.
Nytt navn på forbundet er bestemt, men det trer ikke i kraft før i høst

Videreutdanning

Hvis du har tariffavtale/overenskomst i FLT kan du få mulighet til gratis videreutdanning opp til masternivå.


Trygghet og juridisk bistand

Hovedgrunnen til at vi finnes, er å gi deg trygghet i arbeidslivet. Det viktigste verktøyet vi har, er tariffavtalene våre. Tariffavtalene legger rammene for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er de som sikrer mulighet for informasjon og medbestemmelse på arbeidsplassen. Som medlem kan du søke om en tariffavtale som passer din stilling og de arbeidsoppgavene du utfører. Du får også juridisk bistand ved behov.

Som medlem i et LO-forbund har du Norges mest kompetente ekspertise på arbeidsrett i ryggen. Våre jurister vil blant annet kunne veilede og bistå deg i saker knyttet til arbeidsforholdet. Er det grunnlag for å prøve saken din for retten, gjør vi det uten at det koster deg noe.

Forsikringer

Medlemmer har flere gunstige forsikringer inkludert i medlemskapet. Gjennom fordels-programmet LOfavør får du flere gode rabatter og forsikringsordninger.

Fellesskap og påvirkning

Vårt nye forbund blir en mektig stemme innen norsk industri og næringsliv som et av LOs største forbund, med økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft til fordel for medlemmer og tillitsvalgte. Vi har en viktig funksjon i norsk arbeidsliv med å skape dialog og samarbeid mellom de ulike gruppene i bedriftene.

Som medlem bidrar du til et fellesskap og får være med på å påvirke lønns- og arbeidsvilkårene i din bransje. Ønsker du som medlem å gjøre en forskjell på din arbeidsplass og få til et samarbeid, sikre at dere blir hørt av ledelsen og inkludert i endring? Da kan du påta deg verv.