Medlemsfordeler

Hva får du med et medlemskap i FLT?

Medlemskap i FLT gir deg en rekke fordeler, som bedre lønns- og arbeidsvilkår med våre tariffavtaler/overenskomster; større mulighet til å påvirke det som betyr noe for deg i arbeidslivet; gratis utdannelse opp til masternivå via FLTs utdanningsselskap Addisco; gratis kurs og konferanser for å lære mer om dine rettigheter i arbeidslivet; juridisk bistand ved endringer eller konflikter i ditt arbeidsforhold; gunstige forsikringer, lån og andre goder som trygger deg utenfor arbeidslivet.

Trygghet i arbeidslivet

Hovedgrunnen til at FLT finnes, er å gi deg trygghet i arbeidslivet. Det viktigste verktøyet vi har, er tariffavtalene våre. Tariffavtalene legger rammene for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og sikrer dere mulighet for informasjon og medbestemmelse på arbeidsplassen. 

Som medlem i FLT kan du søke om en tariffavtale som passer din stilling og de arbeidsoppgavene du utfører. Du får også juridisk bistand ved behov.

Livslang læring

FLT tilbyr sine medlemmer markedets beste ordning for etter- og videreutdanning. Dette er helt kostnadsfritt for deg med tariffavtale! Vi er det eneste forbundet som eier vårt eget utdanningsselskap og som i tillegg har sikret deg finansiering av utdanning gjennom tariffavtalen. I tillegg har forbundet et bredt tilbud av kurs og konferanser som gjelder alle medlemmer.


Juridisk bistand ved behov

Som medlem i et LO-forbund har du Norges mest kompetente ekspertise på arbeidsrett i ryggen. Våre folk vil blant annet kunne veilede og bistå deg i saker knyttet til arbeidsforholdet. Er det grunnlag for å prøve saken din for retten, gjør vi det uten at det koster deg noe. Dette gjelder ikke saker som er oppstått før innmelding.

Fellesskap og påvirkning

FLT er stemmen til funksjonærer og arbeidsledere i produksjon; de som jobber i sjiktet mellom fagarbeideren og akademikeren på kontoret. Vi har en viktig funksjon i norsk arbeidsliv med å skape dialog og samarbeid mellom de ulike gruppene i bedriftene.

Som medlem bidrar du til et fellesskap og får være med på å påvirke lønns- og arbeidsvilkårene i din bransje. Les om erfaringene til tillitsvalgte og medlemmer i FLT. Ønsker du som medlem å gjøre en forskjell på din arbeidsplass – å få til et samarbeid, sikre at dere blir hørt av ledelsen og inkludert i endring – kan du påta deg verv.