Lønns- og arbeidsvilkår > FLTs låneordning ved konkurs

Hvordan kan jeg søke?

Begynn med å ta kontakt med NAV. NAV har en egen lønnsgarantiordning som sikrer at arbeidstakere raskere får utbetalt sitt lønnskrav i konkursboet. Du kan tidligst få forskudd på lønnsgarantimidler fra den dagen du sender søknaden.

Last ned og send det ferdig utfylte søknadsskjemaet til postkasse@flt.no.

Hva du må huske på før du søker

Pass på at skattetrekk og eventuelle andre trekk er trukket fra i det beløpet du ønsker å få forskuttert fra forbundet.

Følgende må sendes forbundet før en eventuell utbetaling:

  • kopi av bobestyrers samleliste B som er sendt til Lønnsgarantifondet eller tilsvarende. Denne må inneholde opplysninger om deg og ditt krav som bobestyrer har anbefalt.
  • ferdig utfylt transporterklæring
  • ferdig utfylt gjeldsbrev
  • bobestyrers navn, adresse og telefonnummer

FLT vil kontrollere de tilsendte dokumenter før vi overfører det påførte beløp til din lønnskonto. Samtidig vil vi fremme transporterklæringen som krav i konkursboet.

Gi oss beskjed om endringer. Orienter FLT om andre endringer som har betydning for ditt medlemskap. Det gjør oss i stand til å tilrettelegge best mulig for deg.

Hvem gjelder ordningen for?

Denne ordningen er for deg som ønsker at FLT skal forskuttere et beløp i påvente av utbetaling fra Lønnsgaranti-fondet for tilgodehavende lønn/feriepenger i bedrift som er konkurs. Forbundet kan etter gitte regler forskuttere et begrenset beløp (nettolønn/feriepenger) mens du venter på å få utbetalt innestående lønn/feriepenger fra Lønnsgarantifondet etter konkurs i det firma du var ansatt.

Vilkår for låneordningen

For å benytte låneordningen må du oppfylle noen vilkår.

  • Du må være sammenhengende medlem av forbundet i minst to måneder.
  • Kontingent må være innbetalt før konkursåpningen.
  • Du kan ikke ha rett på forskudd på lønnsgarantimidler hos NAV, eller at du må vente urimelig lenge på dette forskuddet.

Beløpet FLT forskutterer er rentefritt inntil oppgjør fra Lønnsgarantifondet er sendt oss fra bobestyrer. Skulle du stå igjen med en rest til forbundet (d.v.s. at du har fått låne mer av forbundet enn det som blir utbetalt av Lønnsgarantifondet gjennom bobestyrer), vil forbundet belaste det resterende beløp med 10% rente inntil alt er gjort opp.

Du må undertegne både en transporterklæring og et gjeldsbrev før FLT kan forskuttere noe beløp.

Det forutsettes at medlemskapet i FLT holdes ajour så lenge du har gjeld til forbundet.