Aktuelt > FLTs utdanningspris

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning).

Oppgaver fra fagskole og høyere yrkesfaglig utdanning har vist seg å ha gode vinnersjanser i møte med mer akademiske oppgaver fra universiteter og høyskoler. 

Du trenger ikke være medlem av FLT for å kunne delta.

Hvem kan delta og hva slags oppgaver kan vinne?

Prisen kan tildeles årlig til avsluttende studentoppgaver innen to kategorier:

 

1. Hovedprosjektoppgave fra studenter ved tekniske fagskoler innen teknikk/teknologi. Oppgaver innen ledelse, organisasjon eller økonomi kan også vurderes når oppgaven har en klar teknologisk relasjon. Prisen er på kr. 75.000,-.

2. Bachelor og/eller masteroppgave innen teknikk/teknologi. Oppgaver innen ledelse, organisasjon eller økonomi kan også vurderes når oppgaven har en klar teknologisk relasjon. Prisen er på kr. 75.000,-.

 

 

Hvordan foregår nominering?

Det er fagmiljøet ved institusjonen som må nominere aktuelle oppgaver, og det må gis en begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen. Du kan ikke nominere deg selv. 

Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget på kandidat. Oppgaven som nomineres kan ikke være eldre enn 18 måneder på nominasjonstidspunktet. Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget til kandidat. Prisen tildeles på grunnlag av søknad. I søknaden må det begrunnes og synliggjøres hvordan arbeidet som skal bedømmes bidrar til kompetanseutvikling og livslang læring. Oppgavene må oppfylle følgende kriterier:

  1. Temaet er innenfor utlysingsområdet.
  2. At framstillingen er god og uten sjenerende teknisk sjargong og ugjennomtrengelig tekst, og med en klar oppsummering.
  3. God kvalitet – A eller B i karakter. Oppgaven må vise god generell innsikt og ha en klar problemstilling. Klargjørende oppsummering av kunnskapsstatus på feltet som er valgt. Eksempler eller empirisk material som er godt rapportert. Bidrag: noe som ikke er gjort før, originalitet, kan omsettes til påstander/hypoteser
  4. Andre momenter som vil vektlegges er: Kritiske observasjoner, partsinnlegg som kan skape god debatt, oppgaven er tatt i bruk i det praktiske liv med stor suksess.

 

 

Når må søknad sendes inn og til hvem sender jeg?

Nominasjonsfrist er 1. september hvert år og sendes til postkasse@flt.no eller til forbundets postadresse.

Hvem vurderer søknadene?

Nominasjonene vurderes av en priskomité oppnevnt av FLTs forbundsstyre. 

Priskomiteen kan på selvstendig grunnlag fremme begrunnet forslag på aktuell priskandidat. FLT utarbeider pressemelding om prisvinner(e) og dennes arbeid.