Aktuelt > FLTs utdanningspris

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning).

Oppgaver fra fagskole og høyere yrkesfaglig utdanning har vist seg å ha gode vinnersjanser i møte med mer akademiske oppgaver fra universiteter og høyskoler. 

Du trenger ikke være medlem av FLT for å kunne delta.

Hvem kan delta og hva slags oppgaver kan vinne?

Vi søker studenter med gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi.

Studentoppgaver innen ledelse, organisasjon og økonomi kan også vurderes dersom oppgaven har en klar teknologisk relasjon, eller faller direkte inn under forbundets organisasjonsområde.  

 

 

Hvordan foregår nominering?

Det er fagmiljøet ved institusjonen (for eksempel veileder) eller prosjektbedrifter i samråd med utdanningsinstitusjonens fagmiljø som må fremme søknaden på aktuell kandidat og gi begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen. Du kan ikke nominere deg selv. 

Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget til kandidat. Prisen tildeles på grunnlag av søknad. I søknaden må det begrunnes og synliggjøres hvordan arbeidet som skal bedømmes bidrar til kompetanseutvikling og livslang læring.  

Les mer om retningslinjer for FLTs utdanningspris. 

Når må søknad sendes inn og til hvem sender jeg?

Nominasjonsfrist er 1. oktober hvert år og sendes til postkasse@flt.no eller til forbundets postadresse.

Om du er student og ønsker å søke vår utdanningspris, må din veileder/utdanningsinstitusjon nominere deg til prisen. For søknadskriterier i forbindelse med nominasjoner fra utdanningsinstitusjoner, ta kontakt med FLT på 23 06 10 29 eller postkasse@flt.no. 

Hvem vurderer søknadene?

Nominasjonene vurderes av en priskomité oppnevnt av FLTs forbundsstyre.