Nyheter > Fikk stipend og vant utdanningsprisen

Utdanningsprisen 2019 ble delt ut av forbundsleder Ulf Madsen 6. desember. Tor Nicholas Nistad, Wictor Østvand Jensen (også nåværende leder i Organisasjons for Norske Fagskolestudenter, journ.anm), Tobias Sebastian Kletthagen og Atle Øverstad mottok prisen for sin prosjektoppgave «Hvordan kan AFP digitalisere tiltakslistene og sikre en god implementeringsprosess?».

utdanningsprisen 2019, flt
VINNERE FRA FAGSKOLEN INNLANDET: Fra venstre Wictor Østvand Jensen, Tor Nicholas Nistad, Atle Øverstad, Tobias Kletthagen sammen med Ulf Madsen. Foto: Marit Gabler

Her har de tatt utgangspunkt i bedriften Nammo AS. Fagskolestudentene deler prisen med Arnstein Fedøy, som har skrevet masteroppgaven «Collecting, Analysing and Presenting Reliability Data for Automatic Sprinkler system». Den handler om sikkerheten i sprinkleranlegg for å hindre brann.

– Vi er opptatt av trygghet og gode arbeidsvilkår for medlemmene våre, men det er ingen motsetning mellom det og samtidig være opptatt av omstilling, ledelse og bruk av ny teknologi i arbeidslivet. FLT er det LO-forbundet som satser mest på etter- og videreutdanning, og utdanningsprisen er en viktig del satsningen, sa Madsen i sin tale.

Fikk utdanningsstipend av FLT

Da FLT-medlemmet Tobias Sebastian Kletthagen for noen år tilbake bestemte seg for å ta utdanning ved Fagskolen Innlandet, søkte han permisjon fra jobben. Samtidig søkte han forbundet om utdanningsstipend, noe han fikk innvilget. Det kom godt med i studenttilværelsen, men å vinne FLTs utdanningspris var ikke en del av planen.

– Vi bestemte oss for å søke FLTs utdanningspris da vi så annonse for prisen, og tok deretter kontakt med veileder som nominerte oppgaven, forklarer Wictor Østvand Jensen. Fagskole- studentene ser flere fordeler med å vinne prisen. 75.000 kroner kommer selvfølgelig godt med, men det å ha vunnet prisen gir også en fordel på CVen og i jobbsøking. Nesten alle fagskolestudentene har jobb å gå tilbake til eller ny jobb, slik som Atle Øverstad:

– Jeg brukte prosjektoppgaven i jobbsøkingen og trakk frem at den vant utdanningsprisen. Det ble full klaff og jeg fikk jobben, forteller han. 

Masteroppgave ble fagbok

– På ungdomsskolen slet jeg med lærevansker. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle ta mastergrad og enda mindre at jeg skulle vinne en utdanningspris, sa Fedøy da han presenterte sin oppgave. Arbeidet med masteroppgaven har gitt mersmak, og Fedøy har planer om et nytt bokprosjekt etter hvert. Da kommer premien på 75.000 kroner godt med. 

VANT UTDANNINGSPRISEN: Arnstein Fedøy og Ulf Madsen. Foto: Marit Gabler

Arnstein Fedøys oppgave er blant de få masteroppgavene som med små justeringer blir publisert som fagbok, fordi forlag og bransje anser den som enestående innen fagfeltet. Oppgaven gir overraskende og nye perspektiver på en vel kjent problemstilling, nemlig pålitelighet i sprinklersystemer.

Fedøy har tatt sin utdanning i voksen alder og har lang arbeidserfaring innen slokkesystemer. Oppgaven kombinerer praksis og teori, og kommer med forslag til faglig arbeid fremover. Fedøy visste ikke om FLTs utdanningspris, men veilederen hans på Høgskolen på Vestlandet kjente godt til prisen og sendte inn nominasjon.

Fakta om FLTs utdanningspris og etter- og videreutdanningsordning 

Studenter som vil søke prisen må nomineres av utdanningsinstitusjonen, og søknadsfrist er 1. september hvert år. Den første utdanningsprisen ble delt ut i 2011 i forbindelse med FLT sitt 60 års jubileum. FLT har i år delt ut prisen åtte ganger. Medlemmer i FLT kan få gratis etter- og videreutdanning via utdanningsselskapet Addisco og søke om stipend til etter- og videreutdanning.