Medlemsfordeler > Juridisk veiledning

For problemstillinger du ikke finner besvart under «Dine rettigheter på jobb» eller «Ofte stilte spørsmål», anbefaler vi at du kontakter tillitsvalgt. Dersom du ikke har tillitsvalgt, eller dere ikke finner noen løsning, ta kontakt med din lokale FLT-avdeling eller regionsrådgiver.

Lar ikke saken seg løse lokalt, kan dere kontakte forbundet og be om nærmere juridisk assistanse. Dersom forbundet finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve din sak for retten, vil ikke det koste deg noe. Dette forutsetter at ditt medlemskap oppfyller FLTs retningslinjer for juridisk bistand og karenstid.

Har du henvendelser, ber vi deg ta kontakt med din lokale avdeling først.

Retningslinjer for juridisk bistand og karenstid

Er forholdene fastlåst eller situasjonen innbyr til det, vil du også kunne få hjelp til prosessuell bistand. Finner vi grunnlag for å kunne prøve din sak for retten, vil det heller ikke koste deg noe.

FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding. Forutsetningen for rett til bistand og rettshjelp er at problemstillingen gjelder deg som arbeidstaker, og at forholdet har oppstått i kraft av å være yrkesutøver. Videre må FLTs regler om karenstid være oppfylt, og du må akseptere forbundets valg av rådgiver og advokat.