Medlemsfordeler > Juridisk veiledning

Du kan finne svaret på det du lurer om arbeidsforhold i oversikten over ofte stilte spørsmål . Hvis du du trenger veiledning, anbefaler vi at du kontakter tillitsvalgt. Om du ikke har tillitsvalgt eller dere ikke finner noen løsning, ta kontakt med din lokale avdeling eller regionrådgiver. Lurer du på hvem som er din tillitsvalgt eller hvilke av IE&FLTs funksjonæravtaler som gjelder deg, kan du logge inn på Min side

Lar ikke saken seg løse lokalt, kan dere kontakte forbundet og be om nærmere juridisk assistanse. Dersom forbundet finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve din sak for retten, vil ikke det koste deg noe. Dette forutsetter at ditt medlemskap oppfyller forbundets retningslinjer for juridisk bistand og karenstid.

Har du henvendelser, ber vi deg ta kontakt med din lokale avdeling først.

Retningslinjer for juridisk bistand og karenstid

Er forholdene fastlåst eller situasjonen innbyr til det, vil du også kunne få hjelp til prosessuell bistand. Finner vi grunnlag for å kunne prøve din sak for retten, vil det heller ikke koste deg noe.

IE&FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding. Forutsetningen for rett til bistand og rettshjelp er at problemstillingen gjelder deg som arbeidstaker, og at forholdet har oppstått i kraft av å være yrkesutøver. Videre må IE&FLTs regler om karenstid være oppfylt, og du må akseptere forbundets valg av rådgiver og advokat.