Om oss > Organisasjon > Regioner

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon til FLTs regioner.

Region vest

Lisa Nordlund

Regionrådgiver vest

Region sør

Arnstein Aasestrand

Regionrådgiver sør

Region midt

Anniken Refseth

Regionrådgiver midt

Region øst

Elisabeth Mogård

Regionrådgiver øst

Region nord

Leif-Roar Mikkelsen

Regionrådgiver nord