Om oss > Organisasjon > Regioner

FLTs regionrådgivere dekker hele landet og jobber i hovedsak med rekruttering og organisasjonsbygging.

Hva betyr dette i praksis ?

Her er noe av det våre regionrådgivere kan hjelpe deg med:

  • Kunne du tenke deg å ha en FLT-stand en dag på jobben eller annen aktivitet på din arbeidsplass, er det våre regionrådgivere du skal kontakte.
  • Vi hjelper nye tillitsvalgte som vil komme i gang med sine verv og bistår garvede tillitsvalgte som ønsker råd før en sak behandles i lokal FLT-avdeling eller forbundet sentralt.
  • Hvis du mangler tillitsvalgt i din bedrift eller i lokal avdeling, vil vi gjerne bli kontaktet for å se på muligheten for å få på plass valgte der du er.
  • I samarbeid med lokal FLT-avdeling deltar regionrådgiverne også på medlems- og informasjonsmøter, også digitale sammenkomster hvis ønskelig. Våre kontakter i Spb1, LOfavør og Help stiller også gjerne på arrangementer.
  • Regionrådgiverne svarer også på henvendelser om ansettelseskontrakter, omstillinger, lokale lønnsoppgjør o.l., og bistår også i møter ute på arbeidsplassene ved behov.

Region vest

Lisa Nordlund

Regionrådgiver vest

Region sør

Arnstein Aasestrand

Regionrådgiver sør

Region midt

Anniken Refseth

Regionrådgiver midt

Region øst

Elisabeth Mogård

Regionrådgiver øst

Region nord

Leif-Roar Mikkelsen

Regionrådgiver nord