Om oss > Hvem vi er > Medlemmer og tillitsvalgte

Personalansvarlig

Benedicte

«Det er viktig for meg å kunne være et sted der jeg ikke bare betaler en kontingent eller får hjelp når jeg trenger det, men også blir inkludert og hvor kulturen er bra. Det er det jeg opplever etter å ha vært i FLT i tre år.»

Bli litt bedre kjent med Benedicte!

En typisk arbeidshverdag

Hovedsakelig sitter jeg på personalansvaret for åtte personer, og er også koordinator på siden. Arbeidshverdagen består av å følge opp personalsaker som kommer inn, sørge for at gjengen min har det bra, at de har arbeidsoppgaver, og at jeg som koordinator får prosjektene til å gå rundt.

Videreutdanningen har styrket henne i arbeidet

Kurstilbudet til forbundet har jeg dratt stor nytte av. Jeg startet med introduksjonskurset Ny i FLT da jeg visste lite om å være fagorganisert. Også ballet det litt på seg da jeg deltok på noen Superkurshelger. Etterhvert gikk det over til [FLTs utdanningsselskap] Addisco, hvor jeg faktisk meldte meg opp til en Master of Business Administration (MBA), et program jeg nå har gått siden 2019. Jeg har hatt kjempegod erfaring med videreutdanningen. Det handler ikke bare om å gjennomføre kursene og fagene, men om å møte folk på veien. Det har gjort at jeg har fått meg et nettverk. Det at jeg tok en bachelor i 2009, føler jeg hjelper lite i 2022. Det å ta en master nå er viktig for min rolle både som tillitsvalgt og på arbeidsplassen min. Gjennom Addisco kan du ta enkeltfag, bachelor eller master. Jeg synes det er viktig å si at man kan ta enkeltfag – du trenger ikke gjennomføre et helt løp over mange år der.

De beste opplevelsene har kommet fra fellesskapet

Min aller beste opplevelse kom da jeg deltok på min første Superkurshelg* og møtte mange som hadde vært i FLT i flere år. Måten de snakket om FLT, hvordan de hadde blitt støttet i saker, hvordan miljøet og kulturen er der, gjorde at jeg ønsket å engasjere meg mer. Kulturen jeg nå også opplever etter tre år som medlem og tillitsvalgt i FLT, er viktig. For meg er det viktig å være et sted der jeg ikke bare betaler en kontingent, eller får hjelp når jeg trenger det, men også blir inkludert og hvor kulturen er bra.

Fikk veiledning til å gjøre medlemmer trygge i omstilling

Vi har nå vært en bedriftsgruppe i ett år, så vi er ganske nye. Men jeg har mottatt mye støtte fra rådgiverne blant annet hvor vi har kunnet komme med forskjellige saker. Da noen ansatte i ABB skulle selges ut av bedriften, fikk vi støtte til å hjelpe dem å bli medlemmer, slik at de kunne være trygge i denne omstillingen. De som var medlemmer følte seg sett og ivaretatt. Det viser at støtte og involvering fra en fagforening ikke bare handler om lønn, men helt enkelt også veiledning. Som ny kan jeg lite om fagspråket, om vedtekter, lover og regler, så for min del trenger jeg den støtten og kompetansen både i bedriftsgruppa og fra FLT for å kunne gjennomføre min oppgave.

*Superkurshelg er en kursrekke FLT arrangerer i løpet av en helg som gir fagpåfyll og muligheten til å bygge nettverk.

Servicerådgiver

Edvin

«Det beste med FLT er at jeg kan vende meg til noen når jeg trenger hjelp. Tryggheten jeg får på arbeidsplassen er nok den største fordelen.»

Bli litt bedre kjent med Edvin!

Tryggheten på arbeidsplassen er den største fordelen

I FLT er forsikringene bedre enn i andre forbund. Det ser jeg som en stor fordel. Men viktigst er at du kan vende deg til noen når og om du trenger hjelp på jobben – du kan støtte deg til tillitsvalgt, og tillitsvalgt kan støtte seg på sentrale rådgivere. Det er tryggheten man får på arbeidsplassen jeg føler er den største fordelen ved en sånn organisasjon.

Fikk bevare sin stilling med bistand fra forbundet

Jeg fikk hjelp fra sentrale hold da jeg hadde lyst på nye arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Jeg søkte på en intern stilling, og så ble det mye om og men pga. utydeligheter i lønn, provisjon og hvorvidt jeg skulle få en firmabil (siden det var en selgerstilling). Jeg fikk aldri de rette svarene, så jeg takket nei til stillingen. Da mente bedriften at det hadde gått såpass lang tid. Og at de hadde forstått det som at jeg hadde takket ja til stillingen, og begynt å finne nye folk til min stilling. Med andre ord var det ikke bare bare å få min gamle stilling tilbake, til tross for at jeg aldri hadde sagt den opp formelt. Tidligere sjef hos oss var veldig krass og ekkel. Da jeg fikk hjelp av FLT, ble gemyttene roet vanvittig. Alt ordnet seg egentlig på det møtet – det var ikke flere møter som måtte til. Til slutt “fikk” jeg min gamle stilling tilbake. Inntil da var jeg redd for å miste stillingen min, rett og slett. Jeg var veldig glad for at jeg hadde noen i ryggen akkurat da.

Utdannet seg innenfor endrings- og forbedringsledelse

Etter jeg oppdaget utdanningstilbudet til FLT, meldte jeg meg på AOFs fagskole på Vestlandet. Jeg tok en etterutdanning som het endrings- og forbedringsledelse, et toårig kurs med skole på kveldstid tilpasset jobben. Alt var veldig lærerikt og tilrettelagt jobben, som jo gjør det vanskelig å komme fra på dagtid. Det å kunne velge et enkeltemne som ikke gikk inn like tungt som det en bachelor eller master ville gjort, var for meg det rette.

Team manager

Kenneth

«Den aktive gjengen som driver fagarbeidet på arbeidsplassen min, er det jeg har dratt mest nytte av. Det har vært viktig for meg å ha et nettverk av profesjonelle som kan bistå ved jobbrelaterte spørsmål.»

Bli litt bedre kjent med ingeniøren Kenneth!

Fellesskapet og aktivitetsnivået gir kort vei til bistand

Personlig vil jeg si det er fellesskapet og aktivitetsnivået i organisasjonsarbeidet på arbeidsplassen som jeg har dratt mest nytte av som fordeler. Etter hvert ble jeg invitert inn i styret fordi jeg viste engasjement, noe som har vært veldig gøy og givende. I jobben som tillitsvalgt tror jeg det er viktig å ha et nettverk med profesjonelle som kan bistå ved jobbrelaterte spørsmål. Den grad av aktiv tilstedeværelse på arbeidsplassen gjør at det blir kort vei fra det lokale til forbundet sentralt.

Velger LO og kollektivt før de individuelle og profesjonsorienterte forbundene

Årsaken til at jeg har valgt et kollektivt fagforbund som FLT er todelt. På arbeidsplassen min var tillitsvalgt fra FLT veldig aktiv. Det var en trygghet å få være under hans paraply. Samtidig er det sånn at LO både er først og størst. Det føles sterkere å være med de som forhandler lønn først på jobb.

Hverdagen her hos oss har en tendens til å endre seg over tid. Det innebærer at det skjer ting som en ikke alltid så lett kan håndtere på egen hånd. I sånne situasjoner spiller det liten rolle om du er seniorrådgiver eller resepsjonist uten utdannelse.

For meg er det viktig å være alliert med de som sitter på kunnskap om det juridiske i arbeidslivet, også i forkant av at de vanskelige situasjonene oppstår. Det er jo et omfattende og faglig tungt felt. Jeg liker tanken på at FLT først og fremst er et fagforbund, og ville vært litt skeptisk til tanken om å skulle tilhøre et alternativt og rent profesjonsforbund.

Lean-koordinator

Kent Roger

Den beste fordelen i FLT er Addisco. Jeg har vært en hard forbruker av videreutdanning siden 2013. Det har vært med på å bygge meg opp og hjelpe meg inn i stillingen jeg har i dag.

Bli litt bedre kjent med Kent Roger!

Den faglige tilhørigheten har vært viktig

Jeg bestemte meg for å bli medlem i FLT fordi jeg kjente en naturlig tilhørighet i den gruppen FLT organiserer. Jeg følte jeg fant min plass. Og det å «komme hjem» sånn, det har vært veldig viktig for meg. Som medlem har jeg fått tilgang på en gjeng som er flinke til å diskutere forskjellige sider av hverdag og produksjon i bedriften – både formelle og uformelle.

Rykket opp i stilling etter relevant videreutdanning 

For meg har utdanningstilbudet gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco vært den desidert beste medlemsfordelen. Siden 2013 har jeg vært en hard forbruker av videreutdanning. Jeg har gått 16 kurs via Addisco, noe som har vært med på å bygge meg opp og hjelpe meg inn i stillingen jeg har i dag. Viser du egeninitiativ og tar utdanning på siden, er det lett å utdanne seg inn i nye stillinger og annen jobb.

Bistand omhandler flere ting enn konflikt – også løpende dialog mellom partene

Som tillitsvalgt bistår jeg både medlemmer og bedrift om alt som omhandler mine medlemmer. Bedriften stiller spørsmål til sine NHO-representanter, og vil gjerne også høre tankene til de tillitsvalgte når vi skal bidra med å forbedre hverdagen til både enkeltmedlemmer og hele medlemsgrupper. Det å ha en god dialog med bedriften, og å kunne diskutere både gode og dårlige ting i fellesskap, er ekstremt viktig i denne sammenheng.