Om oss > Hvem vi er

Hvem kan være medlem i FLT?

FLT organiserer funksjonærer og arbeidsledere i produksjon. Vi organiserer i de fleste bransjer i privat sektor og Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Hva får du som medlem?

Hils på våre medlemmer