Aktuelt > Nytt forbund
I PROSESS: Forbundsleder Frode Alfheim (IE) og tidligere forbundsleder Ulf Madsen (FLT). Foto: Frode Ersfjord

Tidslinje for prosessen

Desember 2023
11. desember er satt av til landsmøte om sammenslåingen. Landsmøtet holdes i Stavanger. IE&FLT er nå blitt et nytt forbund. Ny logo, nytt navn, felles plattformer og samling av administrasjonen vil komme på plass frem mot det første ordinære landsmøtet i 2025.

Oktober og november 2023
Forbundsstyret anbefaler ekstraordinært Landsmøte å si ja til sammenslåing med Industri Energi. Dette ble vedtatt 26. september. 17. – 18. november er satt av til ekstraordinært landsmøte. I perioden mellom innkallingen og selve landsmøtet vil forbundets politiske ledelse være tilgjengelig for medlemsmøter/informasjonsmøter i regionene. Begge forbund stemte ja til sammenslåing på sine ekstraordinære landsmøter.

September 2023
I perioden mellom innkallingen og det ekstraordinære landsmøtet vil forbundets politiske ledelse være tilgjengelig for medlemsmøter/informasjonsmøter i regionene.

August 2023
14. august mottar forbundsstyret sammenslåingsdokumentene og kommer med sin innstilling 22. august. Forbundsstyrets innstilling behandles av Landsrådet 31. august. Når landsrådet har behandlet forbundsstyrets innstilling vil den formelle innkallingen til det ekstraordinære landsmøtet sendes ut, sammen med sakspapirene.

Juni 2023
Forbundsstyret gjennomgår status i forhandlinger.

Mars 2023
Intensjonsavtale mellom IE og FLT vedtas av forbundsstyrene.

Høsten 2022
Informasjonsmøter sammen med Industri Energi, Norge rundt. Formålet å nå flest mulig samt invitere til dialog med de tillitsvalgte.

Mai 2022
FLT og IE blir enige om intensjon for videre prosess/forhandlinger.

April 2022
FLT legger frem 8 krav for at forhandlinger skal kunne gjennomføres.

April 2022
Veikartgruppen legger frem sin rapport.

Mars 2022
Forhandlingsutvalg nedsettes av forbundsstyret.

Februar 2022
Utvidet medlemsundersøkelse mottas, bestilt av Veikartgruppen.

Høst 2021
Fem regionsmøter holdes for å informere medlemmene. Gruppearbeid og mulighet for innspill inn i prosessen.

August 2021
Veikartgruppe opprettes for å vurdere ulike utfall og veivalg for FLT.

Juni 2021
Nye rapporter mottas.

August 2020
Vurderinger av ulike scenarioer legges frem for Forbundsstyret.

Våren 2020
Fellesforbundet bryter interne regler i LO og får Norsk Industri med på å utvide Fellesforbundets omfangsområder under lønnsoppgjøret. FLTs forbundsstyre reagerer på utfallet av forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. FLT henter inn juridiske råd og analyser av situasjonen via eksterne rapporter.

(Denne siden oppdateres kontinuerlig. Sist oppdatert 18.11.23)