Mitt medlemskap > For pensjonister

Kontingent og forsikringer

Er du blitt 100% pensjonist, kan du søke om fritak for kontingent. Du betaler kun forsikringspremie til forbundet.

Reiseforsikring

Som pensjonist over 67 år opprettholder du din reiseforsikring for kun kr. 291 per måned. Dette er en av Norges beste dekninger til en svært god pris.

Fritak for kontingent

Har du gått av med pensjon før fylte 67 år, må du sende dokumentasjon på dette til forbundet for å få fritak for kontingent, senest tre måneder etter at vedtaket er gjort.

Ved fylte 75 år fritas du automatisk for forsikringspremie og har gratis medlemskap livet ut. Du beholder LOfavør innboforsikring og grunnforsikring, men resterende forsikringer opphører.

Delta i pensjonistgruppene

Du kan ha tillitsverv i avdelingenes pensjonistgrupper. Avdelingene har én pensjonistobservatør per region på forbundets landsmøte, med tale- og forslagsrett i saker som vedrører pensjonister. Les mer i vedtektene.

Pensjonistgruppene kan søke forbundet om økonomisk støtte til reiser og arrangementer med et faglig element. Søknadsfristen er 1. desember. Søknad med budsjett må godkjennes av avdelingen, og sendes via denne. Regnskap må sendes forbundet innen tre måneder etter reise/arrangement.

Avdelingene melder inn til forbundet hvem som sitter i styret i pensjonistgruppene. Kun registrerte pensjonistgrupper kan få støtte eller sende observatør til landsmøtet.