Mitt medlemskap > For pensjonister

Kontingent

Er du blitt 100% pensjonist, kan du søke om fritak for kontingent. Da betaler du kun forsikringspremie til forbundet. Har du gått av med pensjon før fylte 67 år, må du sende dokumentasjon på dette til forbundet for å få fritak for kontingent, senest tre måneder etter at vedtaket er gjort.

 

Forsikringer

Som pensjonist over 67 år opprettholder du alle dine forsikringer, inklusive din reiseforsikring, for kun kr. 330 per måned. Forsikringene du har gjennom ditt medlemskap i FLT gir en av Norges beste dekninger til en svært god pris.

Endringer i ditt medlemskap når du fyller 75 år.

Ved fylte 75 år fritas du automatisk for forsikringspremie og har gratis medlemskap livet ut. Du beholder LOfavør innboforsikring og grunnforsikring, men LO Favør Advokatforsikring og LO Favør Reiseforsikring vil ikke lenger være en del av medlemskapet etter fylte 75 år.

Dersom du ønsker det, kan du fortsatt velge å være dekket av forbundets kollektive reiseforsikring etter fylte 75 år.

Alle som har forsikringen som en del av medlemskapet vil motta et tilbud om dette  fraLO Favør AS måneden før medlemmene fyller 75. Tilbudet kommer i form av en faktura, enten som eFaktura eller i posten.  Betaler du denne fakturaen vil du fortsatt være dekket av LO Favør Reiseforsikring, med de vilkår som til enhver tid gjelder, også etter fylte 75 år.

Ønsker du å opprettholde forsikringen, lar du være å betale fakturaen. Du vil da automatisk bli registrert som reservert mot forsikringen og kan ikke kjøpe den på nytt gjennom forbundet til den samme gunstige pris.

Delta i pensjonistgruppene

Som pensjonist opprettholder du alle rettigheter som medlem av forbundet og din avdeling. Du kan ha tillitsverv i avdelingenes pensjonistgrupper. Avdelingene har én pensjonistobservatør per region på forbundets landsmøte, med tale- og forslagsrett i saker som vedrører pensjonister. Les mer i vedtektene.

Pensjonistgruppene kan søke forbundet om økonomisk støtte til reiser og arrangementer med et faglig element. Søknadsfristen er 1. desember. Søknad med budsjett må godkjennes av avdelingen, og sendes via denne. Regnskap må sendes forbundet innen tre måneder etter reise/arrangement.

Avdelingene melder inn til forbundet hvem som sitter i styret i pensjonistgruppene. Kun registrerte pensjonistgrupper kan få støtte eller sende observatør til landsmøtet.