Mitt medlemskap > Utmelding

Har du fått redusert inntekt?

Da kan du få redusert kontingent.

Mottar du dagpenger eller er blitt helt eller delvis uføretrygdet, kan du søke om redusert kontingent. Les hva du må gjøre.

Medlemmer som er blitt delvis pensjonist eller ufør, betaler redusert kontingent. Les hva du må gjøre.

Medlemmer som går av med 100% pensjon eller slutter helt i jobb på grunn av uførhet kan søke om kontingentfritak. Du opprettholder dine forsikringer og betaler kun forsikringspremie til oss. Les hva du må gjøre.

Har du skiftet jobb og begynt i en annen bransje?

Da kan vi overføre deg til et annet LO-forbund.

Oppgi hvilket forbund du skal over til, så hjelper vi deg med dette. Slik unngår du å miste medlemsansiennitet. Forsikringer som er like hos FLT og det LO-forbundet du går til, blir videreført. Andre forsikringer opphører, men du har mulighet til å tegne de samme forsikringene hos LOfavør.

Har du fylt 75 år?

Da fritas du for forsikringspremien.

Du opprettholder LOfavør innboforsikring og grunnforsikring gratis livet ut. Resterende forsikringer opphører. Du opprettholder fremdeles alle rettigheter som medlem av forbundet og din avdeling.

Dine forsikringer


Sier du opp medlemskapet ditt mister du alle medlemsfordelene dine, også forsikringene. I medlemskapet inngår blant annet LOfavør innboforsikring, reiseforsikring, advokatforsikring, grunnforsikring og fritidsulykkeforsikring. Du mister også andre fordeler til medlemspris i LOfavør. 


Vurderer du fortsatt å melde deg ut?

Da må du melde deg ut skriftlig ved å sende en e-post til postkasse@flt.no.