Lønns- og arbeidsvilkår > Dine rettigheter på jobb > Yrkesskade og sykdom

Vi har tilgang til dyktige advokater i LO, og det er de som vil vurdere om du kan ha krav på slike ytelser. Dersom du har krav på slike ytelser, vil advokaten i LO ta denne prosessen videre i samråd med deg.

IE&FLT og LO kan ikke hjelpe til eller overta saker der det allerede er benyttet ekstern advokatbistand.

Hva må jeg gjøre?

Last ned skjemaene nedenfor, fyll ut og send til oss på e-post.

Oppgi også relevante private forsikringer, og om skaden er meldt inn under noen av disse, samt hva som er meldt inn til NAV. Gi også en kort beskrivelse av selve hendelsesforløpet ved yrkesulykke. Feltet «kontaktinformasjon forbundets saksbehandler» fylles ut av forbundet i ettertid.

Fyll ut dette skjemaet for å få videreformidlet din sak til juridisk avdeling i LO.

Les veiledningen grundig, og fyll ut så godt det lar seg gjøre (gjerne elektronisk).