Medlemsfordeler > Forsikringer

Våre forsikringsordninger er så rimelige fordi de er kollektive; de gjelder alle medlemmer. Du kan lese mer om forsikringene på LOfavør sine nettsider.

Advokatforsikring

Forsikringen tilbys via HELP. Som medlem får du juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker utenfor arbeidslivet. Det kan være innen barne- og familierett, arverett, fast eiendom med mer.

LOfavør Grunnforsikring

Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall som skjer på fritid eller i arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Grunnforsikringen utbetales uansett dødsårsak og kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Den gjelder for din familie (for ektefelle/samboer og barn under 21 år) utover deg som er medlem.

LOfavør Fritidsulykkeforsikring

Forsikringen dekker ulykker som skjer på fritiden i hele verden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død, og ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

LOfavør Reiseforsikring

Reiseforsikringen sikrer deg på reiser året rundt, med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din familie (for ektefelle/samboer, barn i hustanden under 21 år og barnebarn inntil fylte 21 år som reiser med husstanden) utover deg som medlem, uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere. Reiseforsikringen er en del av medlemskapet, men du kan reservere deg på Min side eller ved å sende oss en e-post.

Rabatter

Gjennom LO Favør får du i tillegg en rekke rabatter på ferie, hotell, leiebil, strøm, mobil, bredbånd, banktjenester med mer.

Medlemmer i FLT betaler en fast kontingent per måned. Hvor mye du betaler avhenger av din inntekt. Skulle noe skje som påvirker medlemskapet ditt, kan du søke om redusert kontingent.

I tillegg til gode forsikringer gir et medlemskap i FLT fordeler som mulighet for gratis videreutdanning, juridisk rådgivning i arbeidsforholdet og de beste avtalene.

Last ned brosjyren og les mer om forsikringene vi tilbyr gjennom medlemskapet.