Mitt medlemskap > Medlemskontingent > Kontingentreduksjon

Faller du innunder noen av disse gruppene, kan du søke om kontingentreduksjon. Det betyr at du betaler en lavere kontingent i tillegg til avdelingskontingent og forsikringspremie.

Søk om reduksjon

For å få redusert kontingent må du kunne vise til dokumentasjon på redusert inntekt. Eksempel på dette kan være vedtak fra NAV eller permitteringsvarsel. Dokumentasjon må sendes inn til forbundet på e-post eller post.

Har du rett på kontingentfritak?

Dersom du blir 100% pensjonert eller uføretrygdet fritas du for all forbunds- og avdelingskontingent og betaler kun forsikringspremie. Dokumentasjon må sendes til forbundet.