Mitt medlemskap > Medlemskontingent > Kontingentreduksjon

Søk om reduksjon

For å få redusert kontingent må du kunne vise til dokumentasjon på redusert inntekt. Hvis du er registrert arbeidssøkende hos NAV, har du krav på kontingentreduksjon. Dokumentasjon må sendes inn til forbundet på e-post eller post.

Har du rett på kontingentfritak?

Dersom du blir 100% pensjonert eller uføretrygdet fritas du for all forbunds- og avdelingskontingent og betaler kun forsikringspremie. Dokumentasjon må sendes til forbundet.