Medlemskap i FLT

Hvem organiserer FLT?

FLT organiserer funksjonærer og arbeidsledere produksjon. Vi organiserer i de fleste bransjer i privat sektor og Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Hva koster det?

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer er omlag kr. 750 i måneden. Kontingenten for deg kan imidlertid variere på grunnlag av lønn/ytelser og avdelingskontingent.