Medlemsfordeler > Juridisk veiledning > Retningslinjer for juridisk bistand

Rådgiving, juridisk bistand og rettshjelp

  • Problemstillingen/saken må gjelde forhold som har oppstått for eksisterende medlemmer i kraft av deres yrkesutøvelse (arbeidsforhold). 
  • Forbundet kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding. 
  • Første måneds kontingent skal være innbetalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål. 
  • Full saksbehandling og eventuelt advokathjelp ytes ikke for saker som har oppstått før medlemmet har hatt to måneders sammenhengende medlemskap med innbetalt kontingent. 
  • Juridisk bistand ytes ikke dersom medlemmet skylder kontingent til forbundet. Ved uteblitt kontingent avsluttes påbegynt bistand. 
  • Krav til medlemskap og innbetaling ansees oppfylt der dette er innbetalt til andre LO-forbund før direkte overføring til FLT. 
  • Det er forbundet som avgjør om man finner grunnlag for å benytte advokat og eventuelt prøve en sak for retten. Medlemmet må akseptere forbundets valg av rådgiver og advokat. 
  • Forbundet kan ved spesielle tilfeller og etter nærmere vurdering gjøre unntak fra disse retningslinjene.