Medlemsfordeler > Selvstendig næringsdrivende

Juridisk rådgivning og forsikringer

Gjennom HELP advokatforsikring via LOfavør får du 10 timer juridisk rådgivning i året til f.eks. kontrakter, pengekrav og skatt/mva. I tillegg har du også flere medlemsfordeler og andre forsikringer inkludert i medlemskapet.

Advokatforsikring for deg som privatperson

Du får 15 timer rådgivning fra advokat, og dekket opp til 2 millioner kroner av egne og eventuelle idømte sakskostnader hvis saken må løses i rettssystemet. Dette gjelder bl.a. ved saker innen kjøpsrett, familierett, identitetstyveri, arverett og fast eiendomsforhold (ikke kjøp/salg av bolig). Du får også tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokater. Forsikringen gjelder deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år, dersom barnet bor hjemme.

Gratis kurs

Du kan delta på en rekke kurs og fagkonferanser gratis, både digitalt og som fysiske samlinger. Kursene gir deg kompetanse på lov- og avtaleverk og trygger deg på arbeidslivets rettigheter og plikter.