Lønns- og arbeidsvilkår > Våre avtaler

Tariffavtale i det nye forbundet IE&FLT

Desember 2023 ble FLT slått sammen med Industri Energi. Navnet til det nye forbundet er inntil videre Forbundet Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT). Ved etablering av et nytt forbund videreføres både tidligere Forbundet for Ledelse og Teknikks og Industri Energis tariffavtaler slik de er i dag. Les mer om hva som skjer med din tariffavtale her.

Inntil ny nettside er på plass, finner du tariffavtaler fra tidligere FLT på denne siden. Ønsker du å lese tariffavtalene til tidligere Industri Energi, finner du disse her.

Hva får du med våre tariffavtaler?

Våre avtaler gir deg som medlem rettigheter utover det som er regulert i arbeidsmiljøloven. Tidligere FLTs avtaler er tilpasset deg som er funksjonær, og sikrer deg spesialiserte arbeidsbetingelser som:

  • rett til å bli representert av tillitsvalgte som taler din sak
  • rett til lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
  • bedre betingelser enn loven når det gjelder arbeidstid og overtid
  • mulighet til å kvalifisere for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
  • rett til diverse korte velferdspermisjoner med lønn
  • fem ukers ferie
  • gratis etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco
  • mulighet for full lønn ved sykdom i minst tre måneder per år

Vi jobber stadig med å forbedre avtalene slik at de er tilpasset et moderne arbeidsliv. Tidligere FLT var f.eks. det første forbundet som fikk bestemmelser om tilgjengelighet utenfor vanlig arbeidstid, som henvendelser på e-post og mobil.

Finn din overenskomst:

med øvrige arbeidsgiverorganisasjoner

Hva er en hovedavtale?

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser samarbeidet mellom partene. Avtalen gjelder normalt for fire år av gangen.

Hovedavtalen mellom LO og NHO blir ofte omtalt som «arbeidslivets grunnlov». Her er det bestemmelser om bl.a. organisasjonsrett, fredsplikt, forhandlingsrett, bedriftsdemokrati, informasjonsplikt, medbestemmelse og rettigheter og plikter for både bedrift og tillitsvalgte.

Hvordan får du en overenskomst (tariffavtale)?

Selv om du er medlem i IE&FLT, vil ikke en overenskomst (tariffavtale) gjelde for deg før du eller din tillitsvalgte har gjort krav på det. Alle medlemmer bør inngå en slik overenskomst. Ta kontakt med tillitsvalgt i din bedrift, eller din lokale avdeling, hvis du ønsker overenskomst. Eventuelt kan du kontakte forbundet. Er du usikker på om du har overenskomst?

Hva er en overenskomst (tariffavtale)?

Tariffavtalen består av en hovedavtale som del I og en overenskomst som del II. Overenskomstene inneholder konkrete bestemmelser om arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, velferdspermisjoner med mer. En overenskomst og en tariffavtale er det samme.

Hovedavtalen er i store trekk den samme i alle tariffavtalene til IE&FLT, men overenskomstene er mer spesifikke for ulike stillingskategorier. IE&FLT og arbeidsgiverorganisasjonene reviderer overenskomstene annethvert år i sentrale forhandlinger.

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Du finner vår lønnsstatistikk for funksjonærer ved å logge inn på Min side