Addisco

Gjennom utdanningsselskapet Addisco tilbyr FLT utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til masternivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb- og privatliv. Medlemmer med tariffavtale i privat sektor har rettigheter i FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Du kan få inntil 75.000 kroner i et årlig stipend. Stipendet dekker alle kurskostnader, studiemateriell og reise og opphold i forbindelse med studier. Det er viktig for oss at økonomi ikke skal være et hinder til for å ta utdanning.

Fakta om stipend

  • For å få stipend må du være i yrkesaktiv alder. Du kan ikke være pensjonert eller førtidspensjonert. Du må ha en tariffavtale som gir rett til støtte. Du finner mer om dette i retningslinjene for støtteordningen for etter- og videreutdanning under “Les også” nederst.
  • Støtten tildeles for den tiden som er normert for utdanningen, og det må søkes for hvert skoleår.
  • De fleste av våre medlemmer har i tillegg rett til støtte fra LOs utdanningsfond.
  • Medlemmer i statlig sektor som er omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten har ikke rett til FLT sin støtteordning for videreutdanning. De kan søke LO Stats Utdanningsstipend.

Les mer om utdanningstilbudet på Addisco sine sider.

Spørsmål om Addisco og deres utdanningstilbud kan rettes til Per Hegli eller på telefon 48152578.

Les også:

Retningslinjene for FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning (last ned)

Nye retningslinjer for etter- og videreutdanning

Addisco

FLTs etter- og videreutdanning
Medlemmer om etter- og videreutdanning gjennom Addisco. Les mer og hør podkast.