Nyheter > Spørsmål og svar om IE&FLT

Første nestleder i IE&FLT og tidligere forbundsleder i FLT, Merete Jonas, forsikrer om at medlemsfordelene vil bestå:

– Med et nytt forbund vil vi få økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft, til fordel for alle våre medlemmer og tillitsvalgte. Ny logo, nytt navn, felles plattformer og samling av administrasjonen vi komme på plass frem mot det første ordinære landsmøtet i 2025.

Hva skjer med min tariffavtale?

Arbeidslivsavdelingen skriver følgende om tariffavtalene:

Ved etablering av et nytt forbund videreføres både tidligere Forbundet for Ledelse og Teknikks og Industri Energis tariffavtaler slik de er i dag. Dette gjelder også de nåværende omfangsbestemmelsene, altså grensene for hvilke arbeidstakere som kan være på de ulike tariffavtalene. Dersom du per i dag er godkjent på en av FLTs tariffavtaler betyr dette at du vil fortsette å være det etter at det nye forbundet er etablert.

Dersom det viser seg at enkelte medlemmer i det nye forbundet ikke er underlagt riktig tariffavtale vil man søke å rydde opp i dette, med utgangspunkt i omfangsbestemmelsene i det nye forbundets tariffavtaler.

Hva skjer med etter- og videreutdanning via Addisco, kontingent og andre medlemsfordeler?

Du beholder dine medlemsfordeler som tidligere. Det vil innføres et nytt system for beregning av kontingent. Dette vil ta noe tid å få på plass, så inntil videre beholder FLT sin kontingentstruktur som før. Informasjon vil komme når systemene er klare for overgang til prosenttrekk med tak. For de aller fleste vil kontingenten bli omtrent på samme nivå. Ingen skal få økt kontingent som følge av sammenslåingen.

Hvordan skal jeg rekruttere nye medlemmer?

Nye medlemmer kan fortsatt melde seg inn på flt.no eller Industri Energi sine nettsider.

Hvordan blir den nye organisasjonen og hvordan tar jeg kontakt?

Du kan ta kontakt som tidligere og regionene består, men det er viktig å være klar over at det nye forbundet har Industri Energis organisasjonsnummer. Det nye forbundet vil i tiden fram til det første ordinære landsmøtet i oktober 2025, være å anse i en overgangsperiode hvor begge dagens forbund sikres god representativitet i besluttende og styrende organer.

Representasjonen i landsmøtevalgt ledelse og besluttende organer gjelder i henhold til det som er beskrevet i sammenslåingsdokumentet fram til landsmøtet i 2025. Det nye forbundet sine vedtektsfestede beslutningsorganer vil være landsmøtet, landsstyret, forbundsstyret, og arbeidsutvalget (AU).

Andre vedtektsfestede organer er, kontrollkomite, valgkomite og LOs representantskap. I det nye forbundet vi det også bli et ungdomsutvalg som skal arbeide for alle unge medlemmer og studenter i IE&FLT. Ung i denne sammenheng innebærer til fylte 36 år.

Hva skjer med nettsider, sosiale medier, navn og logo?

Ny logo, nytt navn, felles plattformer og samling av administrasjonen vi komme på plass frem mot det første ordinære landsmøtet 2025. Det vil snart settes i gang en navnekonkurranse om nytt navn til det nye forbundet, men inntil det er på plass er navnet Forbundet Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk, forkortet IE&FLT. Begge logoer vil brukes inntil ny logo er på plass. Det nye forbundet har også to nettsider. Det samme gjelder sosiale medier og nyhetsbrev i en overgangsperiode.

Hva skjer med skolering og kurs?

Skolering og kurstilbud vil bestå, men her blir det endringer i innhold. Det vil også samarbeides om nye kurstilbud.

Hva skjer med bedriftsklubber og lokale avdelinger?

I selve sammenslåingen vil lokalavdelinger beholdes som i dag, men på sikt må vi se på om det skal gjøres noe med de geografiske områdene. Det vil være opp til avdelinger og bedriftsklubber om de ønsker å samarbeide eller slå seg sammen lokalt. Landsmøtet i 2025 vil se nærmere på dette.