Nyheter > Hva skjer med medlemsfordelene i nytt forbund?

– Jeg kan forsikre alle medlemmer om at medlemsfordelene i dagens FLT består, også inn i det nye forbundet. De samme tariffavtalene og videreutdanningsordningen gjelder fortsatt. Kontingenten vil beregnes etter et nytt system. Det vil ta noe tid å få på plass den nye ordningen, og vi vil informere godt i forkant av endringen. For de fleste vil den bli omtrent på samme nivå. Forsikringer blir de samme som nå, sier forbundsleder Merete Jonas.

Tariffavtalene består

Arbeidslivsavdelingen i FLT skriver følgende om tariffavtalene:

Ved etablering av et nytt forbund videreføres både tidligere Forbundet for Ledelse og Teknikks og Industri Energis tariffavtaler slik de er i dag. Dette gjelder også de nåværende omfangsbestemmelsene, altså grensene for hvilke arbeidstakere som kan være på de ulike tariffavtalene. Dersom du per i dag er godkjent på en av FLTs tariffavtaler betyr dette at du vil fortsette å være det etter at det nye forbundet er etablert.

Dersom det viser seg at enkelte medlemmer i det nye forbundet ikke er underlagt riktig tariffavtale vil man søke å rydde opp i dette, med utgangspunkt i omfangsbestemmelsene i det nye forbundets tariffavtaler. 

Forsikringer og videreutdanning består

FLTs medlemmer beholder mulighet til gratis videreutdanning i tariffavtalene. Sjekk din tariffavtale på Min side

Fremdeles vil de samme forsikringene være inkludert i medlemskapet.
Det innføres et nytt system for beregning av kontingent, som det vil komme mer informasjon om. For de aller fleste vil kontingenten bli omtrent på samme nivå.

Har du flere spørsmål?

Du kan lese mer om det nye forbundet i sammenslåingsdokumentet med vedtekter her ,helt nederst. Mer informasjon om prosessen med IE finnes her (sammenslåingsdokumentet ligger også her). I tillegg kan du også ta kontakt med din regionrådgiver eller FLT sentralt på postkasse@flt.no
Følg med i våre digitale kanaler. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.