Nyheter > Stå sterkere sammen med oss

Vårt nye forbund blir en mektig stemme innen norsk industri og næringsliv som et av LOs største forbund. Medlemsfordeler og tariffavtaler består og skal styrkes.

Bli bedre kjent med noen av medlemmene, tillitsvalgte og bransjer her:

Du får større innflytelse hos oss

Hos oss får du ikke bare trygghet på arbeidsplassen og styrke i forhandlinger, men også mange økonomiske fordeler som kan spare deg for mer enn det du betaler i medlemsavgift.

Du har større innflytelse som fagorganisert hos oss fordi:

  • Du får bedre lønns- og arbeidsvilkår gjennom våre sterke tariffavtaler, som gir økte rettigheter til velferdspermisjoner og avtalefestet pensjon (AFP).
  • Du får juridisk støtte ved endringer og konflikter i arbeidsforholdet.
  • Du får gode forsikringer i privatlivet gjennom LOfavør.
  • Du får tilgang til kurs og konferanser.
  • Du får tilpassede tariffavtaler som gir bransjespesifikke fordeler, inkludert gratis etter- og videreutdanning i noen tariffavtaler.

Vi er sterkere sammen, meld deg inn du også.

*Når du melder deg i FLT eller Industri Energi blir du automatisk medlem i IE&FLT.
*IE&FLT er et midlertidig navn. Ny logo, nytt navn, felles plattformer og samling av administrasjonen vil komme på plass frem mot det første ordinære landsmøtet i 2025.