Om oss > FLTs historie

For å bygge ut landet etter krigen var det et stort behov for flere ingeniører, mellomledere og tekniske funksjonærer. Mange i LO mente at de måtte inkludere også disse gruppene for å speile bredden i arbeidslivet og beholde sin politiske innflytelse. Men mange var skeptiske, og mente at så snart en ansatt ble forfremmet til formann, ble han bedriftens mann og opptrådte deretter. 

Ideen om et eget funksjonærforbund i LO vant fram til slutt. Men arbeidsgiverne ville ikke være med på å gi funksjonærer i ledende stillinger samme rettighetene som andre. Over hodet på de ansatte var det vanlig praksis at bedriftsledelsen bestemte at alle arbeidsledere måtte være organisert i NALF (dagens «Lederne»), enten de ville eller ikke. 


Askim ble et vendepunkt

En konflikt ved Askim Gummivarefabrikk i 1950 satte spørsmålet på spissen. 17 arbeidsledere meldte seg ut av NALF og inn i LO-forbundet Handel og Kontor, slik at de kunne kreve tariffavtale opprettet for dem. Det kom til streik og Norsk Arbeidsgiverforening (forløperen til NHO) svarte med landsdekkende lockout for 40.000 ansatte. De truet også med å ta ut 140.000 til om ikke LO avbrøt arbeidet med å sikre organisasjonsfrihet for funksjonærene. 

Norge hadde ikke råd til å kaste tusenvis av arbeidstimer ut av vinduet på denne måten. Regjeringen engasjerte seg derfor direkte og overtalte partene til å avbryte konflikten mot at det ble satt ned et lovutvalg som skulle komme med et forslag til organisering av arbeidsledere og funksjonærer. Loven kom året etter og ga også disse gruppene rett til fri organisering. Og så ble Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer (NFATF) opprettet under LO, den 1. mai 1951. 


En tung start

I 1952 ble også baser, formenn og teknisk kompetente funksjonærer fra Vegvesenet med i NFATF. Forbundet fikk likevel en tung start med lav medlemstilstrømning. Fordi arbeidsgiverne hadde lidd nederlag i spørsmålet om fri rett til organisering av arbeidslederne, tok det 25 år – helt til 1976 – før Norsk Arbeidsgiverforening aksepterte en egen hovedavtale med NFATF. Fram til da måtte alle avtaler opprettes direkte ved hver bedrift. Det var ofte et møysommelig og lite effektivt arbeid. 

I 1994 skifter forbundet navn til FLT, Forbundet for Ledelse og Teknikk. 


Utdanning prioriteres

På landsmøtet i 1990 ble det bestemt at utdanning skulle være en prioritert oppgave for forbundet. Det handlet om å sikre medlemmene gode muligheter for livslang læring kombinert med yrkesaktiv hverdag. 

I 1992 sikret FLT seg finansiering av etter- og videreutdanning som del av tariffavtalen. I 1999 etablerte forbundet Addisco, FLTs eget utdanningsselskap som tilbyr gratis studiepoenggivende kurs og utdanningstilbud, tilrettelagt og tilpasset for våre medlemmer.