Aktiviteter > Grunnkurs for nye tillitsvalgte

Kurset består av tre moduler:

Kursets tema

I dette kurset kan du lære om:

 • organisasjonen FLT og virkeområde
 • forskjellen på å være valgt etter hovedavtalen og etter vedtektene
 • oversikt over aktuelle lover og regler, overenskomster og ikke minst styringsretten
 • § 15.1-møter og mer om protokoll

Læringsmål for grunnkurs modul 1

Det er satt opp konkrete læringsmål for dette kurset. Etter kurset skal deltakerne:  

 • ha kjennskap til FLT som organisasjon
 • ha kjennskap etablering og drift av bedriftsgrupper 
 • ha kunnskap om hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale 
 • kunne anvende Tillitsvalgtverktøy på nett 
 • ha kjennskap til hva det vil si å være tillitsvalgt etter Hovedavtalen 
 • kjenne til overenskomstenes oppbygging og system, som lokale særavtaler 
 • ha kjennskap til det overordnede lov- og avtalehierarkiet i arbeidslivet
 • kjenne til regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften 
 • ha forståelse for begrepet forhandlingsrett og forhandlingsplikten 
 • kjenne til forskjellene på en rettstvist og interessetvist
 • ha forståelse for begrepet styringsretten 
 • ha kjennskap til tillitsvalgtes rolle i et §15.1-møte
 • kunne utforme protokoll

Læringsmål for grunnkurs modul 2

Det er satt opp konkrete læringsmål for dette kurset. Etter kurset skal deltakerne:

 • ha kjennskap til FLTs organisasjon, visjoner, verdier og etiske retningslinjer
 • ha kjennskap til bistandsmodellen
 • kjenne til FLTs vedtekter og prinsipprogram, og hvordan disse endres
 • kunne forskjellen på å være tillitsvalgt etter Hovedavtalen og vedtektene
 • vite hvilke oppgaver og hva slags ansvar bedriftsgrupper har etter vedtekter og prinsipprogram
 • ha kunnskap om styrearbeid i bedriftsgrupper, bl.a om sakshandling
 • kunne anvende bedriftsgruppers regler for møteledelse i egne møter
 • ha nærmere kunnskap om overenskomstene, spesielt om lønnspolitikk, lønnssystem og overenskomstenes system for kollektive lønnsforhandlinger sentralt og lokalt
 • kjenne til nødvendigheten av lokale særavtaler, og hvordan utforme dem i praksis
 • kjenne til hvilke krav GDPR stiller til behandling avpersonsensitive opplysninger

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha gjennomført forbundets introkurs «Ny i FLT».