Aktiviteter > Grunnskolering for nye tillitsvalgte modul 3

Forbundets grunnopplæring består av tre moduler, og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset. Dette er et kurs som retter seg mot bedriftstillitsvalgte.

Med dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Opplæring i lov- og avtaleverk samt gjennomgang av praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagges.

Det er en forutsetning at du har gjennomført Grunnskolering modul 1 og 2, samt forbundets introduksjonskurs Intro til FLT , eventuelt vårt tidligere kurs Ny i FLT.

Kurset består av en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner.

Tema:

Grunnskoleringen er forbundets tilbud til alle nye tillitsvalgte. Grunnskoleringen skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte.

Grunnskoleringen består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager.

I den første modulen fikk du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen.I den andre modulen gikk vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket og praktisk organisasjonsarbeid.

Den tredje modulen av grunnopplæringen legger fokus på nettverksbygging, erfaringsdeling og praktisk bruk av lov og avtaleverk gjennomgått i modul 1 og 2.