Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør

Revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer

Den 14. og 15. juni ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og NHO. Partene kom ikke til enighet i forhandlingene. Mekling på overenskomsten ble gjennomført den 11. og 12. oktober. Partene kom til enighet på overtid. Resultatet ble godkjent etter uravstemning den 4. november 2022.

Revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere med NHO

Den 8. og 9. november ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for arbeidsledere mellom FLT og NHO. Partene kom til enighet om en ny overenskomst. Resultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene som er underlagt denne avtalen den 11. november. Svarfristen er satt til 2. desember.

Vil du vite mer?

For tillitsvalgte


Informasjon om hvordan du gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene, finner du i Tillitsvalgtportalen.

Datoer for lønnsforhandling

Denne oversikten vil bli oppdatert fortløpende. Dersom en lønnsforhandling er ferdig, vil du kunne finne resultatet ved å navigere deg til ønsket lønnsoppgjør.

Committee members at a conference in the board room
  • Tekniske funksjonærer med NHO. Mekling avholdt 11. og 12. oktober. Resultatet er sendt på uravstemning.
  • Tekniske funksjonærer med Glass og Fasade. Dato ikke fastsatt
  • Tekniske funksjonærer med Virke. Dato ikke fastsatt
  • Funksjonærer med ASVL. Forhandlingene avholdes 29. november 2022
  • Arbeidsledere med Glass og Fasade. Dato ikke fastsatt
  • Arbeidsledere med NHO. Forhandlingene avholdes 8. og 9. november 2022
  • Arbeidsledere med NHO i bygg. Dato ikke fastsatt
  • Arbeidsledere med NHO i hotell og restaurant. Forhandlingene avholdes 25. november 2022
  • Arbeidsledere med Virke. Dato ikke fastsatt

Lønnsoppgjøret for deg:

med øvrige arbeidsgiverorganisasjoner

Hvordan foregår de sentrale forhandlingene?

FLT er part i flere tariffavtaler for ulike bransjer. Ved hovedoppgjør forhandles det på både om lønn og annet innhold i avtalene. De årene det ikke er hovedoppgjør har man et mellomoppgjør hvor det kun forhandles om lønn.

Forberedelser. FLT ser på forslag til nye bestemmelser, dokumenterte behov og problemstillinger våre tillitsvalgte opplever med avtalene i bedriftene. Dette er vårt grunnlag i forhandlingene.

Forhandlinger. Partene møtes i diskusjoner om krav og motkrav til endringer i avtalene. Blir det enighet mellom partene, sendes det nye forslaget til uravstemning hos medlemmene.

Mekling. Hvis partene ikke blir enige, blir det brudd og mekling hos Riksmekleren. Blir man ikke enige her heller ender man i konflikt – streik eller lockout. Les mer om konflikt i tariffoppgjør.

Ny avtale. Etter forhandlinger/mekling/konflikt ender vi opp med en ny avtale. Det nye forslaget til avtale sendes til uravstemning hos medlemmene.