Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For funksjonærer

Resultater fra forhandlingene 2023

Overenskomst for funksjonærer med ASVL

Forhandlingene mellom FLT og ASVL startet den 9. mai og partene kom til enighet samme dag. Mellomoppgjøret omfatter funksjonærer med ASVL.

Protokoll fra mellomoppgjøret finner du her.

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget, ble det generelle tillegget på 7,50 kr per time. Det vil si 14 625 kr i året. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2023.

Lokale forhandlinger

Utover det generelle tillegget, skal det som normalt gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger til avtalt tid mellom partene.

Overenskomst for Tekniske Funksjonærer med Virke

Forhandlingene mellom LO og Virke startet den 8. mai og hadde frist den 9. mai. Partene kom til enighet sent på kvelden den 8. mai. Mellomoppgjøret omfatter FLTs Overenskomst for Tekniske Funksjonærer med Virke.

Protokoll fra mellomoppgjøret finner du her.

Les hva LO skriver om mellomoppgjøret med Virke her.

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget, ble det generelle tillegget på 7,50 kr per time. Det vil si 14 625 kr i året. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2023.

Lokale forhandlinger

Utover det generelle tillegget, skal det som normalt gjennomføres reelle lokale lønnsforhandlinger til avtalt tid mellom partene.

Funksjonæroverenskomsten med VY Buss (Spekter)

Den 24. april 2023 ble det avholdt avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO Stat om mellomoppgjøret 2023 for overenskomstområde 5 Vy Buss.

Generelt tillegg

For funksjonærer i Vy Buss gis det et generelt tillegg på 7,50 kr per time med virkning fra 21. april 2023.

For arbeidstakere med en årslønn under 490.242 kr gis ytterligere et tillegg på 3,00 kr per time med virkning fra 21. april 2023.

Les protokollen fra forhandlingene her.

Funksjonæroverenskomsten med OCH (Spekter)

Den 24. april 2023 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Spekter og LO Stat om mellomoppgjøret 2023.

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg på 7,50 kr per time med virkning fra 1. april 2023.

For arbeidstakere med en årslønn på under 490.242 kr gis ytterligere et tillegg på 3,00 kr per time med virkning fra 1. april 2023.

Les protokollen fra forhandlingene her.

Resultater fra forhandlingene 2022

Funksjonæroverenskomsten med Virke

Den 17. januar 2023 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom FLT og Virke. Partene kom til enighet i forhandlingene.

Les protokoll og se alle endringene her.

Funksjonæroverenskomsten med Glass og Fasadeforeningen

Den 23. mars 2023 ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst for Tekniske
Funksjonærer mellom FLT og Glass og fasadeforeningen. Partene kom til enighet i
forhandlingene.

Les protokoll og se alle endringene her.

Frist for å avgi stemme ved uravstemning var den 20. april 2023 kl. 12:00.

Funksjonæroverenskomsten med VY Buss (Spekter)

Godkjent ved uravstemning 8. juni 2022.
Mekling avsluttet med enighet 7. mai 2022.

Resultat fra forhandlingene på overenskomst med ASVL

Den 29. november ble det forhandlet om revisjon av Overenskomst mellom ASVL og FLT. Partene kom til enighet i forhandlingene. Resultatet fra forhandlingene skal nå ut på uravstemning med svarfrist den 16. desember.

Følgende endringer er foretatt:

Generelt tillegg

I tråd med frontfaget gis et generelt tillegg på kr. 4,- per time fra 1.mai 2022 i det sentrale oppgjøret. Lønnsutviklingen for FLTs medlemmer skjer hovedsakelig lokalt med bakgrunn i bedriftens økonomiske situasjon. Det understrekes at det skal føres reelle lokale forhandlinger i henhold til § 7  Lønnsbestemmelser i overenskomsten.

Hjemmekontor

Partene er enige om å ta inn en ny bestemmelse som sikrer de tillitsvalgte en rett til å drøfte rammene for bruk av hjemmekontor med bedriften.  

Lønnsbestemmelsen

Det er gjort en mindre revisjon av lønnsbestemmelsen. Det er tatt inn en presisering av at den enkeltes lønn skal fastsettes som månedslønn. Videre er det tatt inn en ny bestemmelse om skjevhetsjusteringer. Ut over dette er noe tekst flyttet for en mer pedagogisk oppbygging av bestemmelsen.

Amming

Bestemmelsen om nødvendig tid til amming er endret. Det er nå presisert at også deltidsansatte har krav på fri til amming. Reguleringen av fri til amming er flyttet fra § 17 til § 23, bokstav m.

Velferdspermisjoner

Partene har tatt inn en presisering av hvilke personer som omfattes av «nærmeste familie» i § 23 Velferdspermisjoner.

Forhandlingsspråk

Partene er også enige om en ny bestemmelse om forhandlingsspråk.

Les protokoll og se alle endringene her.

Rundskriv og øvrig informasjon

Her finner du rundskrivene fra forbundet med informasjon for medlemmer og tillitsvalgte, blant annet om tariff og lønnsoppgjør.