Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For ansatte i staten

Resultater fra forhandlingene 2023

Mellomoppgjør 2023

Info kommer.

Resultater fra forhandlingene 2022

Hovedtariffavtalen i Staten
Sendt på Uravstemning med frist 17. juni 2022
Enighet i mekling 24. mai 2022

Protokollene viser forhandlingsresultatene fra de siste årene:

Protokoll A

Protokoll B

Protokoll C

Rundskriv og øvrig informasjon

Her finner du rundskrivene fra forbundet med informasjon for medlemmer og tillitsvalgte, blant annet om tariff og lønnsoppgjør.