Lønns- og arbeidsvilkår > Tariffoppgjør > For ansatte i staten

Resultater fra forhandlingene 2023

Hovedtariffavtalene i staten

Forhandlinger om hovedtariffavtalene i staten mellom LO og staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet, ble gjennomført den 27. og 28. april. Partene kom til enighet den 28. april.

Les hva LO Stat skriver om mellomoppgjøret her.

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget. Lønnsoppgjøret gjelder for alle medlemmer i LOs forbund i staten. Tilleggene gis fra 1. mai.

Du kan lese protokollen fra forhandlingene her.

Se den nye hovedlønnstabellen i staten fra 1. mai 2023 her.