Lønns- og arbeidsvilkår > Lønnsoppgjør

Datoer for mellomoppgjøret 2023

På denne siden finner du viktige detaljer om datoer og forhandlinger av overenskomstene. Under overskriften «Lønnsoppgjøret for deg» nedenfor, finner du mer informasjon om forhandlingene med de ulike arbeidsgiverorganisasjonene. LO og NHO forhandler først. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende med datoer og informasjon. Hold deg også oppdatert med nyheter om lønnsoppgjøret

FLT PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I LO: Fra venstre 1. nestleder Henning Skau, Bente Seljebakken Klausen og Siri Hoverud.

Lønnsoppgjøret for deg:

NHO

Forhandlinger mellom LO og NHO startet den 27. mars og hadde frist den 30. mars. Partene møttes til mekling den 14. og 15. april. Meklingsfrist mellom LO og NHO ble satt til den 15. april. Etter streik ble det enighet i forhandlingene den 20. april.

Mellomoppgjøret omfatter følgende avtaler: teknisk funksjonær, arbeidsledere hotell og restaurant og arbeidsledere bygg.

Virke

Forhandlinger mellom LO og Virke startet den 18. april og hadde frist til den 20. april. Alternative datoer for oppgjøret, dersom det ble forsinkelser i oppgjøret for frontfaget, var satt til 26. og 27. april. Forhandlingene ble imidlertid ytterligere utsatt til den 8. og 9. mai.

Partene kom til enighet den 8. mai.

Spekter

Datoen for A-delsforhandlinger mellom LO og Spekter var satt til den 18. april. Grunnet streiken ble forhandlingene utsatt til den 24. april. Partene kom til enighet i forhandlingene samme dag.

ASVL

Forhandlinger mellom FLT og ASVL ble gjennomført den 9. mai. Partene kom til enighet samme dag.

Glass og Fasadeforeningen

Staten

Forhandlinger om hovedtariffavtalene i staten mellom LO og staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet, ble gjennomført den 27. og 28. april. Partene kom til enighet den 28. april.

Vil du vite mer?

Hva skjer ved konflikt/streik?

Et mellomoppgjør er forhandlinger om lønnsreguleringer med rett til å bruke streik eller lockout for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. Hvis det skulle bli konflikt eller streik vil FLT sørge for at tillitsvalgte og medlemmer får den informasjonen de trenger, men hold deg gjerne oppdatert ved å lese nyheter her og i våre digitale kanaler. Ved spørsmål om mekling og streik, kontakt oss på mekling@flt.no

Nyheter

Få med deg siste nyheter om tariff og lønnsoppgjør på vår samleside.

For tillitsvalgte


Informasjon om hvordan du gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene.

Lønnsoppgjøret 2022