Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Handlingsplaner og informasjonsarbeid

I kurset legges det vekt på forbundets vedtekter og prinsipprogram, og hvordan disse kan brukes i det lokale organisasjonsarbeidet. Kursdeltakerne skal i grupper utarbeide handlingsplan med forslag til informasjonstiltak.

Målgrupper

Tillitsvalgte i avdelinger og bedriftsgrupper, nye tillitsvalgte samt medlemmer som vil bli tillitsvalgte.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakerne må å ha gjennomført kurset Ny i FLT og Grunnskolering for tillitsvalgte.  Det er en fordel å ha erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller tillitsverv.

Mål

Etter endt kurs skal du :

  • kjenne til saker og områder som forbundet jobber med gjennom vedtekter og prinsipprogram
  • kunne lage handlingsplaner for avdelingens/bedriftsgruppens arbeid
  • kunne drive informasjonsarbeid om egne planer og aktiviteter
  • vedtektene – hvordan skal forbundet jobbe?
  • prinsipprogrammet – hva skal forbundet jobbe med?