Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Ta ordet

Målgruppe

Tillitsvalgte i avdelingsstyrer og bedriftsgrupper. Interesserte medlemmer kan også ha nytte av kurset.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakerne må å ha gjennomført kurset Ny i FLT.

Mål

Etter endt kurs skal deltakerne :

  • bli tryggere og mer profesjonelle i presentasjoner og på talerstolen.
  • kunne håndtere nervøsitet.
  • kjenne til hvordan holde gode presentasjoner (med eller uten hjelpemidler).
  • ha kunnskap om å skrive innlegg (manus)