Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Lov og avtaleverk med vekt på omstilling

En av oppgavene til tillitsvalgte er medvirkning i de prosesser som iverksettes for å endre forhold på arbeidsplassen. Denne medvirkningen er beskrevet i avtaleverket, ikke bare som en rett til å være med i planlegging, men også som en plikt.

Dette kurset gir våre tillitsvalgte faglig ballast og trygghet til å kunne delta aktivt i omstillingsprosesser på arbeidsplassen – med kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.

Målgrupper

I hovedsak tillitsvalgte på avdelings- og bedriftsgruppenivå, men medlemmer som dette kan være spesielt aktuelt for kan delta hvis det er plass på kurset.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakere må ha gjennomført kurset Ny i FLT og kurs i Praktisk bruk av lov- og avtaleverk.

Mål

Målet med kurset er å gi tillitsvalgte kunnskap om bruk av lov- og avtaleverk i forbindelse med omstillinger på arbeidsplassen. Videre skal deltakerne ha kunnskap om forskjellige former for endrings- og omstillingsprosesser, hvor man kan få hjelp og hva den enkelte kan gjøre i slike prosesser.

Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til

  • hva lov-og avtaleverk sier om omstillinger
  • permitteringer
  • oppsigelser
  • virksomhetsoverdragelse og outsourcing
  • hvor kan man få hjelp og hva kan den enkelte gjøre – som ansatt, organisert og tillitsvalgt.