Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Praktisk bruk av lov og avtaleverk

Kurset er et basiskurs i lov- og avtaleverket. Fokus ligger på opplæring i praktisk bruk av Hovedavtalen, forbundets overenskomster samt Arbeidsmiljøloven som viktige verktøy i hverdagen til deg som er tillitsvalgt. 

Målgrupper

I hovedsak tillitsvalgte på avdelings- og bedriftsgruppenivå. Medlemmer som dette kan være spesielt aktuelt for kan delta hvis det er plass på kurset.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakerne må å ha gjennomført kurset Ny i FLT og Grunnskolering for tillitsvalgte.

Mål

Etter endt kurs skal du :

  • Kjenne til de viktigste lover og avtaler og hvordan disse regulerer arbeidslivet.
  • Ha kjennskap til lov- og avtaleverket med vekt på Hovedavtalen, forbundets overenskomster og Arbeidsmiljøloven.
  • Kunne anvende lov- og avtaleverket i tillitsvalgtrollen.