Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Praktisk organisasjonsarbeid

Kurset gir deg som er tillitsvalgt en innføring i organisasjonsarbeid i praksis og opplæring i hvordan drive arbeid i bedriftsgruppe og avdelingsstyre. Kurset skal inspirere til organisasjonsarbeid i bedriftsgruppe og avdeling som viktig, givende og morsomt.

Målgrupper

Tillitsvalgte i avdelinger og bedriftsgrupper, samt medlemmer som vil bli tillitsvalgte og nye tillitsvalgte.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakerne må å ha gjennomført kurset Ny i FLT og Grunnskolering for tillitsvalgte.  Det er en fordel å ha erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller tillitsverv.

Mål

Etter endt kurs skal du ha :

  • kunnskap om det norske bedriftsdemokratiet og de tillitsvalgtes rolle i dette
  • kunnskap til arbeidsoppgavene til en avdeling/bedriftsgruppe
  • kunnskap om de ulike rollene i et avdelingsstyre/en bedriftsgruppe
  • kunnskap om hvordan få til et aktivt styrearbeid og hvordan skape medlemsengasjement
  • kunnskap om hvilke verktøy forbundet har for tillitsvalgtarbeid
  • kunnskap om forbundets støtteordninger for avdelingsaktiviteter
  • kunnskap om styrearbeid i bedriftsgrupper, bl.a om sakshandling og møtetyper
  • kjenne til hvordan avdelingen kan samarbeide i regionen og med regionrådgiver
  • kunnskap om viktigheten av rekruttering og ettervekst.