Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Ny i FLT

Kurset gir deg oversikt over FLTs virksomhetsområder og tilbudsstruktur, og gir deg en forståelse for forbundets faglig-politiske virksomhet og forankring. FLTs kjernevirksomhet og historie får derfor en relativ stor plass i kurset.

Målgrupper

Nye medlemmer i forbundet, samt medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Mål

Etter endt kurs skal du

  • kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering,
  • kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie,
  • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet,
  • kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes,
  • kjenne til medlemsfordelene i FLT
  • ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT.