Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Forhandlingskunnskap

Kurset Forhandlingskunnskap er en del forbundets skolering for tillitsvalgte, og skal gi deg som er tillitsvalgte kunnskap, selvtillit og trygghet i en forhandlingssituasjon.

Målgrupper

Tillitsvalgte på avdelings- og bedriftsgruppenivå, spesielt tillitsvalgte som møter motparten i drøftinger og/eller forhandlinger.

Krav til forkunnskaper

Kursdeltakere må ha gjennomført kurset Ny i FLT og kurs i Praktisk bruk av lov- og avtaleverk.

Mål

Målet med kurset er å gi tillitsvalgte innføring i forberedelser, gjennomføring og evaluering av forhandlinger. Kurset vil gå igjennom forhandlingenes forberedelser, gjennomføring av forhandlinger og evaluering av hva som faktisk skjedde i forhandlingene.