Medlemsfordeler > Kurs og kompetanseutvikling > Pensjon

Kurset gir en grunnleggende innsikt i hvordan pensjonssystemet er bygget opp, og holdes av forelesere fra Sparebank 1/Fremtind. Kurset justeres fortløpende opp mot gjeldene regelverk for pensjon, og suppleres med korte webinarer med oppdaterte endringer.

Arbeidsform

Dette kurset er et selvstudium på digital plattform. I løpet av ca. 14 dager skal deltakerne gjennomgå fagstoffet i kurset og besvare den avsluttende kunnskapstesten. Totalt vil kurset ta ca. 2 timer å gjennomføre i sin helhet.

lo

Målgrupper

Medlemmer og tillitsvalgte i avdelinger og bedriftsgrupper.

Krav til forkunnskaper

Det stilles ingen krav til forkunnskaper. Det er en fordel å ha gått forbundets digitale introduksjonskurs «Intro til FLT», men det er ikke noe krav.

Mål

Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til:

  • Hva er pensjon?
  • Fleksibelt uttak av pensjon
  • Hva er Folketrygden?
  • Hva er AFP?
  • Privat tjenestepensjon
  • Tjenestepensjon
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Egen pensjonssparing