Tariff 2020

Informasjon for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med hovedoppgjøret.