Tariff

Informasjon for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med hovedoppgjøret 2020 og mellomoppgjøret 2021.