Forbundet for Ledelse og Teknikk

Bli medlem

Som medlem i FLT får du tilbud om videreutdanningsmuligheter, tilgang på avtaleverket og mange andre fordeler

Fyll på med kompetanse

Medlemmer har tilgang på en rekke kurs og kan ta utdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco

Tillitsvalgt

FLT bygger på en organisasjon av tillitsvalgte fra bedriftsgrupper og lokale avdelinger. Slik får medlemmene hjelp på lavest mulig nivå.

Våre medlemmer

«Det er viktig for meg å kunne være et sted der jeg ikke bare betaler en kontingent eller får hjelp når jeg trenger det, men også blir inkludert og hvor kulturen er bra. Det er det jeg opplever etter å ha vært i FLT i tre år.»

Benedicte Gjellestad Site Coordinator, ABB i Bergen

«Det beste med FLT er at jeg kan vende meg til noen når jeg trenger hjelp. Tryggheten jeg får på arbeidsplassen er nok den største fordelen.»

Edvin Falnes Servicerådgiver, Man Truck and Bus

«Den beste fordelen i FLT er Addisco. Jeg har vært en hard forbruker av videreutdanning siden 2013. Det har vært med på å bygge meg opp og hjelpe meg inn i stillingen jeg har i dag.»

Kent Roger Buajordet Lean-koordinator, Hapro Electronics

Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsforhandlinger er viktig for lønnsutviklingen til medlemmene! Som en del av oppgjøret forhandles også innholdet i tariffavtalen for øvrig – med arbeidstid, generelle tillegg og velferdspermisjoner blant de aktuelle områdene.

FLTs medlemsblad

Ledelse og Teknikk er FLTs eget medlemsblad, og har åtte utgivelser i året. Du vil finne stoff om utdanning og arbeidsliv, internasjonale spørsmål og andre aktuelle temaer. Du får òg tips og informasjon om rettigheter, samt reportasjer fra arbeidsplasser der medlemmene våre jobber.

Fagskolereformen

FLT fortsetter å løfte behovet for fagskolereform med langt flere plasser til fagskolekandidater, en forutsigbar finansiering til fagskolene, og akkreditering på nivå med universitets- og høyskoleutdanningene.

Etter -og videreutdanning

Gjennom utdanningsselskapet Addisco tilbyr FLT utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til masternivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb- og privatliv.

Snakk med en av våre rådgivere

Regionrådgiverne bistår medlemmer, tillitsvalgte og lokalavdelingene ved behov. Finn ut hvilken region din lokale avdeling tilhører.