Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Bli medlem

Få bedre lønns- og arbeidsvilkår, hjelp når det trengs, gode forsikringer og mulighet til gratis videreutdanning. Finn ut mer

Ja til nytt forbund

IE&FLT er nå et nytt storforbund i LO med nærmere 80.000 medlemmer. Stå sterkere sammen med oss

Tillitsvalgt

Finn tips og råd. Se Tillitsvalgtportalen

FLT på bedriftsbesøk

Våre medlemmer

«Det er viktig for meg å kunne være et sted der jeg ikke bare betaler en kontingent eller får hjelp når jeg trenger det, men også blir inkludert og hvor kulturen er bra. Det er det jeg opplever etter å ha vært i FLT i tre år.»

Benedicte Gjellestad Site Coordinator, ABB i Bergen

«Det beste med FLT er at jeg kan vende meg til noen når jeg trenger hjelp. Tryggheten jeg får på arbeidsplassen er nok den største fordelen.»

Edvin Falnes Servicerådgiver, Man Truck and Bus

«Den beste fordelen i FLT er Addisco. Jeg har vært en hard forbruker av videreutdanning siden 2013. Det har vært med på å bygge meg opp og hjelpe meg inn i stillingen jeg har i dag.»

Kent Roger Buajordet Lean-koordinator, Hapro Electronics

Du står sterkere som del av et felleskap og har større muligheter til å påvirke. Medlemsfordelene i  FLT er mange. Se hva medlemmene forteller

Videreutdanning

Vårt utdanningsselskapet Addisco tilbyr utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til masternivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb og privatliv. Medlemmer med tariffavtale kan få gratis videreutdanning.

Våre avtaler

Les mer om våre tariffavtaler/overenskomster og se hvilke fordeler de gir deg på jobben.

Industripolitikk

Industri Energi og og Forbundet for Ledelse og Teknikk har dannet IE&FLT. Ny politikk utvikles i forbindelse med landsmøtet i 2025. Inntil det gjelder uttalelsene vedtatt i hvert av forbundene. Her er FLT sin industripolitiske plattform.

Medlemsblad

Industri Energi og og Forbundet for Ledelse og Teknikk har dannet IE&FLT, men Ledelse og Teknikk utgis fortsatt. Her vil du finne stoff om utdanning, arbeidsliv, internasjonale spørsmål og andre aktuelle temaer. Du får tips og informasjon om rettigheter, i tillegg til reportasjer fra arbeidsplasser der medlemmene våre jobber.

Nytt forbund

Vi blir et nytt storforbund i LO med 80.000 medlemmer. Nytt navn på forbundet er bestemt.