Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Bli medlem

Få bedre lønns- og arbeidsvilkår, hjelp når det trengs, gode forsikringer og mulighet til gratis videreutdanning. Finn ut mer

Frokostmøte 6. desember

Hvordan sikrer vi at de som finner veien til arbeidslivet, blir værende i jobben? Les mer

Ja til nytt forbund

Ekstraordinært landsmøte sa ja til sammenslåing med Industri Energi til et nytt LO-forbund. Se sammenslåingslandsmøte 11. desember.  

FLT på bedriftsbesøk

Våre medlemmer

«Det er viktig for meg å kunne være et sted der jeg ikke bare betaler en kontingent eller får hjelp når jeg trenger det, men også blir inkludert og hvor kulturen er bra. Det er det jeg opplever etter å ha vært i FLT i tre år.»

Benedicte Gjellestad Site Coordinator, ABB i Bergen

«Det beste med FLT er at jeg kan vende meg til noen når jeg trenger hjelp. Tryggheten jeg får på arbeidsplassen er nok den største fordelen.»

Edvin Falnes Servicerådgiver, Man Truck and Bus

«Den beste fordelen i FLT er Addisco. Jeg har vært en hard forbruker av videreutdanning siden 2013. Det har vært med på å bygge meg opp og hjelpe meg inn i stillingen jeg har i dag.»

Kent Roger Buajordet Lean-koordinator, Hapro Electronics

Du står sterkere som del av et felleskap og har større muligheter til å påvirke. Medlemsfordelene i  FLT er mange. Se hva medlemmene forteller

Videreutdanning

Vårt utdanningsselskapet Addisco tilbyr utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til masternivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb og privatliv. Medlemmer med tariffavtale kan få gratis videreutdanning.

Lønnsoppgjør

I 2023 er det mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn uten at tariffavtalene revideres. Mellomoppgjøret forhandles samordnet. Det vil si at FLT deltar i et forhandlingsutvalg med andre LO-forbund.

Industripolitikk

FLT mener det er behov for utdyping av industripolitikken i en tid hvor endringene i samfunnet skjer raskt. Det trengs et fellesskap som tar større ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ønsker at dette skal skje med utgangspunkt i den nordiske modellen der staten, næringslivet og fagbevegelsen samarbeider tett.

FLTs medlemsblad

Ledelse og Teknikk er FLTs eget medlemsblad og har åtte utgivelser i året. Du vil finne stoff om utdanning, arbeidsliv, internasjonale spørsmål og andre aktuelle temaer. Du får tips og informasjon om rettigheter, i tillegg til reportasjer fra arbeidsplasser der medlemmene våre jobber.

Nytt forbund

FLT og Industri Energi (IE) vil sammen danne et nytt LO-forbund med rundt 80.000 medlemmer.