Nyheter > Inkluderende suksess
HJERTELIG: Enighet om at flere tiltaksplasser trengs. Fra venstre: Daglig leder i Fides, Mari-Ann Lilleby, IE&FLT-tillitsvalgt Lena Bae, AU-medlem Henning Skau og første nestleder Merete Jonas. Foto: Frode Ersfjord

Bedre liv – bedre samfunn

– Noen trenger jobb og utdanning, andre trenger et aktivitetstilbud. Felles for disse er at vi som samfunn må se både den menneskelige gevinsten og det samfunnsøkonomisk lønnsomme i sammenheng.

Daglig leder Mari-Ann Lilleby hos Fides Stjørdal, forteller entusiastisk om hvordan den kommunalt eide bedriften hjelper mennesker inn i arbeidslivet.

AKTIVITETSSENTER IKS: Avdelingsleder og IE&FLT-medlem Kari Lien Halsen. Foto: Frode Ersfjord

Bedriften som har både Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT), produserer tjenester for kommunen og samarbeider med det lokale næringslivet.

– Vår misjon er å gjøre en forskjell for enkeltmennesker og samfunnet. Man kan si at vi vil møte mennesker der de er, for å bli med dem dit de vil og kan, forklarer Lilleby til IE&FLTs besøkende.

I PRODUKSJON: IE&FLT-medlem Connie Klæth viser frem deler til Tone Holden fra IE&FLT. Foto: Frode Ersfjord

Kjemper for sektoren

IE&FLT organiserer arbeidsledere hos Arbeids- og inkluderingsbedrifter, og stilte med første nestleder Merete Jonas samt AU-medlem Henning Skau for å lære mer i Stjørdal.

– Å kjempe for flere tiltaksplasser en er del av identiteten til IE&FLT. Vi kommer til å bruke utestemmen vår opp mot politikere også i tiden fremover, forteller en bestemt Merete Jonas.

Blant sakene IE&FLT har spilte inn til årets statsbudsjett var flere tiltaksplasser både innen AFT og VTA.

Ønsker flere tiltaksplasser

Omvisningen tar IE&FLT-besøket med på en tur i luftige lokaler med myk belysning.

EGEN SYSTUE: IE&FLT-medlem Gunn Hammerhaug viser frem Fides systue i produksjonshallen. Foto: Frode Ersfjord

Bedriften har solide driftsresultater og et godt samarbeid med det lokale næringslivet.

Men Fides som selger tjenester verdt 15-20 millioner kroner årlig til Stjørdal kommune, ønsker å bidra med mer.

– I dag har vi kø på plasser til Arbeidsforberedende trening (AFT) i Stjørdal. Det ligger et uforløst potensial for hele bransjen, og hos oss lokalt blir vi minnet på det hver dag, forteller Lilleby.

GODE KÅR FOR VEKST: Dyrking av nyttevekster hos Fides i Stjørdal. Foto: Frode Ersfjord

IE&FLT mener at AFT må få en egen post på Statsbudsjettet, for å hindre at disse midlene følger vante konjunktursvingninger.

– Jeg rister på hodet hver gang vi får høre om lokale køer for AFT. Utenforskap er dyrt for både samfunnet og enkeltindivider, samstemmer forbundsnestlederen.

Egen ungdomssatsning

Ungdom som har falt ut av skolen og aldri hatt en jobb har et eget tilbud hos Fides.

– Disse ungdommene vil jobbe. Men de trenger bistand til å komme i jobb, og få troen tilbake på seg selv, forklarer Lilleby.

PÅ OMVISNING: Merete Jonas og Henning Skau fra IE&FLT. Foto: Frode Ersfjord

Ungdomsprosjektet er et tilbud til ungdom i aldersgruppa 15–21 år som er utenfor videregående opplæring og arbeid.

Skreddersydde tjenester tilbys med tett individuell oppfølging.

– En imponerende satsning. Jeg er stolt av våre medlemmer som arbeider her, og lover at vi skal fortsette å stå på for sektoren i helhet samt heve lønnsnivået, avslutter Merete Jonas.

Fides er en av flere bedrifter i, Arbeids- og inkluderingsbransjen. Bransjen hjalp i 2022 om lag 13.000 mennesker fra å stå utenfor arbeidslivet til en jobb. Finansdepartementet har beregnet at en økning på 10.000 i sysselsettingen vil bedre statsfinansene med 5 milliarder kroner årlig.

Du kan lese mer om IE&FLTs politikk for Arbeid- og inkludering her.