Nyheter > Mannsutvalget: Vil bedre arbeid- og familiebalanse for menn
HAR LEVERT: Utvalgsmedlem Idunn Tobiassen Mauseth. Foto: Frode Ersfjord

– Foreslåtte tiltak om psykisk helse og bedring av arbeid- og familiebalansen er det som treffer fagbevegelsen og vårt forbund umiddelbart, forteller utvalgsmedlem Idunn Tobiassen Mauseth.

Da Regjeringen oppnevnte utvalget høsten 2022, ble Mauseth invitert med grunnet sin bakgrunn som prosessoperatør ved Equinor samt tillitsvalgt hos IE&FLT.

MOTTOK 35 FORSLAG: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mottok rapporten til Mannsutvalget fra utvalgsleder Claus Jervell. Foto: Frode Ersfjord

– Fra olje- og gassbransjen kjenner jeg til eksempler hvor flere menn har fått nei til å jobbe i reduserte stillinger for å kunne drive med omsorgsoppgaver. Det er rett og slett mindre godtatt at menn tar flere omsorgsoppgaver enn kvinner.

Mauseth håper det konkrete forslaget om et trepartssamarbeid blir satt i sammenheng med andre forslag som å endre foreldrepengeordningen.

Utvalget påpeker at dagens regler for foreldrepenger forskjells- behandler menn og kvinner ved at det stilles andre krav til fars/medmors uttak av foreldrepenger enn til mor.

– Vi foreslår også at meklingsplikten ved samlivsbrudd skal utvides, samt styrke domstolens mulighet til å idømme delt bosted.

KJENTE FJES: Utvalget besto av 17 medlemmer, blant dem flere med en høy offentlig profil. Foto: Frode Ersfjord

Tradisjon tro

Utvalget problematiserer hvordan 90 prosent av elevene på videregående utdanninger som elektro- og datateknologi samt bygg- og anleggsteknikk er gutter.

Tilsvarende er det under 20 prosent gutter på fag som eksempelvis helse- og oppvekst, frisør, blomster og interiør.

– Jeg tenker at både kvinner og menn selv skal få velge hva de vil jobbe med, men håper at forslagene vi kommer med han bidra til at flere vil velge utradisjonelt, forteller Mauseth.

Blant forslagene finner vi innføring av fleksibel skolestart, en mer praktisk og variert skolehverdag samt rett til læreplass.

Nasjonale satsninger for at flere unge skal velge utradisjonelt er også et nøkkelpunkt blant rådene Regjeringen har mottatt fra utvalget.

FULGTE LANSERINGEN: Forbundssekretær hos IE&FLT, Håkon Aasen Bjerkeli. Foto: Frode Ersfjord

Psykisk helse på jobb

På rapportlanseringen var også Håkon Aasen Bjerkeli fra IE&FLT. Forbundssekretæren med ansvar for HMS nikket anerkjennende til forslag vedrørende bedring av gutter og menns psykiske helse.

– Hvis man skal kunne stå i jobb hele livet så er psykisk helse vel så viktig som fysisk arbeidsmiljø. Vekselvirkningen mellom arbeid og fritid kan gjøre deg frisk eller syk.

Rapporten tegner et sammensatt bilde av hvordan problemer med psykisk helse er fordelt hos menn og befolkningen generelt.

For eksempel er det langt flere menn som begår selvmord enn kvinner (436 menn og 174 kvinner registrert i 2022).

Utover kjønnsforskjeller nevnes også at homofile, bifile og den samiske minoriteten er mer utsatt for selvmordstanker enn andre menn.

– Blant tingene vi i fagbevegelsen kan jobbe for, er et arbeidsmiljø hvor det er trygt å si i fra til arbeidsgiver at man ikke har det helt topp, forklarer Aasen Bjerkeli.

FRA HAMMERFEST TIL MARMOR: Idunn Tobiassen Mauseth under Mannsutvalgets rapportlansering i Marmorhallen, Oslo. Foto: Frode Ersfjord

For IE&FLT blir det viktig å følge med på hvordan Regjeringen arbeider med forslagene fremover.

– Industriene hvor vi organiserer har åpenbart et flertall av menn. Vi ønsker selvsagt flere kvinner inn i mannsdominerte yrker, og motsatt, men det er viktig for forbundet at gutter og menns problemer får løsninger der de er i dag, avslutter Mauseth.

Utvalget besto av 17 medlemmer og ble ledet av Claus Jervell. Du kan lese rapporten i sin helhet her.